ביקורת ואכיפה

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה מטיל חובות ניהול, פיקוח ובקרה על מעסיקים ומנהליהם. מעבר לכך החוק מטיל אחריות פלילית, אזרחית ומנהלית הן על החברה המעסיקה והן על המנכ"ל.

משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת) הגדיל את מערך הבקרה והפיקוח, והוא מבצע ביקורות אצל מעסיקים רבים שבסופם, וככל שנמצאו ליקויים, מוטלים עיצומים כספיים (הן על המעסיק והן על המנכ"ל) אשר יכולים להגיע למאות אלפי שקלים, וכל זאת מבלי לגרוע מהאפשרות להגיש כתבי אישום נגד המעסיק ומנהליו.

מעסיק המעוניין לפעול בהתאם לחוק חייב להיערך ולבצע שורת פעולות על מנת להבטיח כי ביקורת כאמור תעבור בשלום.

משרדנו ערוך לייתן למעסיק כיסוי מקיף הכולל בין היתר:

  • עריכת ביקורת מקיפה למעסיק לאיתור ליקויים ותקלות
  • מיפוי וניהול הסיכונים של המעסיק
  • הגשת המלצות לתיקון והמלצות להתאמות הנדרשות על מנת לעמוד בהוראות הדין ובביקורות של משרד הכלכלה
  • ייעוץ משפטי וליווי הצעדים הנדרשים להתאמת העסק להוראות הדין
  • מתן חוות דעת משפטיות לגבי נושאים הקשורים להסדרי העסקה ושאלות משפטיות ביחסי עבודה
  • עריכת והכנת תוכנית אכיפה פנימית לארגון
  • מתן הדרכות מקצועיות למנכ"ל ודרג הניהולי הבכיר והזוטר