אזרחות רומנית

בשנת 2007 נכנסה רומניה לאיחוד האירופי ומשכך כיום דרכון רומני שווה לדרכון אירופאי. המחזיק בדרכון רומני יכול לשהות ולעבוד בכל ארצות השוק האירופי המשותף, ללמוד בתנאים מועדפים, להשקיע בנכסי נדל"ן ועוד. כמו כן, המחזיק בדרכון הרומני זכאי לעדיפות בקבלת ויזות עסקיות לארצות הברית.

על פי הדין הרומני יכול להיות אזרח רומניה, בין היתר, מי שנולד ברומניה וגם צאצאיו עד לדור השלישי(ילדים ונכדים) אפילו אם כיום הם לא גרים ברומניה. כיום הוסרה הדרישה לידיעת השפה הרומנית כתנאי לקבלת האזרחות.

על מנת לקבל את האזרחות צריך להכין תיק הכולל את כל המסמכים הדרושים לשם כך על פי החוק הרומני, לחתום בפני הקונסול על הבקשה לקבלת אזרחות רומניה ולשלם אגרה. בהעדר בעיות או התנגדויות, תהליך קבלת האזרחות מתמשך כשנה מרגע הגשת הבקשה הנ"ל לקונסוליה הרומנית.

עו"ד סויחר ממשרדנו הינה בעלת רישיון לעריכת דין ברומניה ונותנת ליווי משפטי להשגת האזרחות והדרכון הרומני כולל הכנת המסמכים הדרושים לשם כך, סיוע בהשגת תעודות ומסמכים מרומניה וכן ליווי בשגרירות רומניה במועד הגשת הבקשה לאזרחות ודרכון רומני.

ניתן לקבל במשרדנו שירותי תרגום מסמכים ותעודות, אישורים נוטריונים ואפוסטיל.

אזרחות רומנית – אזרחות רומניה – דרכון רומני – קבלת אזרחות רומנית – טיפול באזרחות רומנית – הוצאת דרכון רומני