הרצאות דיני עבודה ניהול משאבי אנוש טכניון – משוב

 

הרצאות

20 ביולי 2010

לכבוד

עו"ד יוסי חכם

כאן

שלום רב,

הנדון: משובי איכות ההוראה

 ברצוני לברך אותך שוב, הפעם בכתב, על הציונים הגבוהים שאתה מקבל על הרצאותך בנושא דיני עבודה בקורס "ניהול ופיתוח משאבי אנוש" .

 התלמידים מציינים שוב ושוב גם בכתב וגם בע"פ את נועם הליכותך ואת הרצאותך המרתקות המתובלות בהומור.

 איכות הוראתך תורמת רבות לאיכות הקורס ולשביעות הרצון של התלמידים ולהפיכתם למנהלי משאבי אנוש טובים יותר.

  ב ב ר כ ה

 דר' משה שרעבי

    יועץ אקדמי