הרצאות לחוקרים פרטיים – הגנת הפרטיות – משוב

הרצאות

  

לכב' עו"ד יוסי חכם

הריני להודות לך על הרצאותיך במכללתנו

אין ספק כי הנך מרצה מאורגן, רציני אינטליגנטי ומסור ולא בכדי זכית לביקורות חיוביות ביותר ומשובים מצוינים בקרב הסטודנטים במכללה.

מעבר למקצוענות הרבה והשליטה המרשימה שהפגנת בנושאי הרצאותיך, בולט כי ניחנת באישיות מיוחדת במינה וביכולת נדירה ליצור עניין וקשב בקרב שומעיך גם כאשר הנושאים קשים או יבשים. הרצאותיך מתובלות בהומור משובח ובדוגמאות הלקוחות משלל תחומי החיים, המבוססות על ידע כללי נרחב מתחום השכלתך ומעיסוקיך בחייך המקצועיים והפרטיים.

בנוסף, הרצאותיך מלוות באווירה לימודית המעודדת דיונים בכיתה ומאלצת את הסטודנט לחשוב ולהוות חלק פעיל בשיעור. בנוסף, נראה כי כל פרט ופרט בהרצאתך נאמר לאחר מחשבה והשקעה מרובה וכל רעיון ודוגמה נבררים בקפידה.

 כל זאת הופכים את הרצאותיך למעניינות ולמרתקות במיוחד ולחוויה לימודית המוצאת את ביטוייה בקרב קהל הסטודנטים אשר "מצביע ברגליים" ומגיע להרצאותיך.

בברגה,

איל ברק,מנהל

היחידה הארצית לחקירות וביטחון