הרצאה בדיני עבודה – לשכת עורכי הדין – משוב

הרצאה
הרצאה יום עיון

לכבוד עו"ד יוסי חכם

יוסי היקר,

הנדון: יום עיון בנושא "תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר" שנערך בבית הפרקליט ביום 30.6.09

ברצוני להודות לך על היוזמה, הארגון וההשתתפות ביום העיון בנושא "תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר", שנערך בבית הפרקליט בחיפה, בתאריך 30.06.09.

דבריך הפרקטיים, פרי נסיונך העשיר, תרמו ללא ספק להעשרת הידע של המשתתפים ולראיה רחבה יותר של הנושא ופעילותך תרמה רבות להצלחת האירוע.

תרומתך המיוחדת ליום העיון אף התבטאה בכך שנתת מענה וחידדת דילמות הנוגעות לכל אחד מעורכי הדין המעסיקים וכן בכך שהוספת חיות ועניין באופן הצגת הדברים.

על כל אלה – תודה!

בכבוד רב ובב"ח,

רחל בן ארי (בר רב האי), עו"ד

יו"ר ועד המחוז