הרצאה – לשכה לסיוע משפטי – מכתב תודה

 

הרצאות
הרצאה יום עיון

האגף  לסיוע  משפטי

לשכת הממונה על האגף לסיוע משפטי

 לכבוד

עו"ד יוסי חכם

ברצוני להודות לך על נכונותך לבוא ולהרצות בפני עוה"ד של האגף לסיוע משפטי.

הרצאתך הייתה רהוטה, מעניינת ונגעה ישירות לעבודתם השוטפת של חלק מעוה"ד באגף ועל כך שלוחה תודתנו.

 אני תקווה כי מעבר לידיעה שרכשנו, תהיינה בעתיד תוצאות מעשיות שישפרו טיפולנו המשפטי בפונים.

 נשמח לשיתוף פעולה נוסף בעתיד.

 בכבוד רב,

קארן שוורץ-אמיגה, עו"ד   �
סגנית מנהל האגף לסיוע משפטי (בפועל)