כתבה בדמרקר – חוות דעת מקצועית היא יצירה מוגנת בזכויות יוצרים

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 30/10/11 נקבע כי חוות דעת מקצועית שהגיש רואה חשבון במסגרת הליך משפטי של לקוחו הינה בבחינת יצירה ספרותית הראויה להגנה במסגרת החוק.

משרדנו, ע"י עורך דין יוסי חכם, ייצג רו"ח (עו"ד) אשר חוות דעת מקצועית שלו הועתקה על ידי אחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בארץ, משרד בריטמן אלמגור הנמנה על רשת Deloitte.

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את התביעה, קבע כי הופרו זכויות היוצרים של רואה החשבון, נתן צו מניעה וחייב המפרים בפיצויים והוצאות.

להלן כתבה בנושא שפורסמה בעיתון TheMarker ביום 31/10/11:

הפרת זכות יוצרים בחוות דעת מקצועית של רואה חשבון