מכתב תודה על הרצאה בדיני עבודה למנהלי משאבי אנוש

לכבוד

עו"ד יוסי חכם

הנדון: מכתב תודה

תודתי על הרצאתך בנושא אחריות פלילית ואזרחית לנושאי משרה בתחום משאבי אנוש.

במסגרת מועדון יחסי עבודה במכללה למשאבי אנוש, אשר התקיימה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בתאריך 26/7/2011.

הרצאתך הייתה מרתקת וזכתה לשבחים רבים מעשרות המשתתפים ופתחה בפניהם את הסיכונים הכרוכים בעבודתם השוטפת.

בכבוד רב,

ברק גפני – מנכ"ל

קבוצת HRS