החוק להגברת האכיפה וההשלכות על עבודת המבקר הפנימי – מכתב תודה

בקיץ 2013 התקיים כנס הקיץ של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. עורך דין יוסי חכם ממשרדנו הרצה במושב אשר עסק במשמעויות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה וההשלכות על עבודת המבקר הפנימי.

החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה הביא לשינוי מהותי באחריות המעסיקים ומנהליהם כאחד ומצריך הערכות ביקורתית והתייחסות אף מצד המבקר הפנימי בארגון.

הרצאה החוק להגברת אכיפה
הרצאה החוק להגברת אכיפה

לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

לכבוד

עו"ד יוסי חכם

יו"ר לשכת עו"ד מחוז חיפה,

שותף חכם את אור-זך עו"ד

א.נ.,

הנדון: כנס קיץ 2013 של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל

הריני להודות לך בשם הנהלת הלשכה, מועצתה, חבריה ובשמי, על השתתפותך בכנס קיץ 2013 של הביקורת הפנימית, שנערך הפעם תחת הכותרת: "הביקורת הפנימית מקצועית תכליתית, ישר ולעניין!".

השתתפותך וחשיבות דבריך בנושא: "משמעויות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה וההשלכות על עבודת המבקר הפנימי" בפני באי הכנס תרמו לקידום והעשרת הידע של המבקרים הפנימיים ועל כך, שוב התודה.

למזכרת, רצ"ב תמונות מהכנס.

עורך דין יוסי חכם
עורך דין יוסי חכם

בברכה ובתודה,

שנבל מרדכי, עו"ד

נשיא הלשכה