פיצוי משמעותי לעובד שחשף שחיתות במקום העבודה ופוטר

nork

 

 

 

פורסם בידיעות אחרונות – 4/11/15 / ליאור אל-חי

פיצויים בסכומים משמעותיים נפסקו לעובד בהתאם לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997

החוק קובע כי "לא יפגע מעסיק בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד אחר של אותו מעסיק, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור".

עוד קובע החוק: "לא יפגע ממונה מטעם המעסיק בענייני עבודה של עובד, ולא יגרום לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של אותו מעסיק, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור".

החוק מעניק לעובד שנפגע מספר סעדים לרבות האפשרות לבטל את הפיטורים וכן פיצויים בסכומים משמעותיים ביותר. לעניין זה מוסמך בית הדין: "לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין, וכן רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 500,000 שקלים חדשים, בשל חומרת ההפרה או נסיבות הנוגעות להפרה, לרבות התנהגות המפר או היותה הפרה חוזרת".

במקרה הנדון אשר טופל על ידי עו"ד יוסי חכם ממשרד עורכי הדין חכם את אור-זך, פוטר עובד לאחר שחשף התנהלות בעייתית במקום העבודה. העובד פוצה במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בפיצוי על הפרת חוק ההגנה על עובדים, בסכומים כוללים של למעלה מ-200,000 ש"ח.

ראוי לציין כי התנכלות לעובד על רקע חשיפת שחיתות במקום העבודה הינה גם עבירה פלילית חמורה: "פגע מעסיק בענייני עבודה של עובד או פיטר אותו, בניגוד להוראות סעיף 2(א), או פגע ממונה מטעם המעסיק בענייני עבודה של עובד או גרם לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, בניגוד להוראות סעיף 2(ב), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק הענושין, התשל"ז-1977.".

כמו כן ראו כתבות נוספות בעניין:

באתר מעריב – מאת יוני הללי – עובד שפוטר לאחר שחשף שחיתות במקום עבודתו יקבל 205 אלף שקלים פיצויים

באתר FUNDER – מאת עידו אסייג – נורקיט מקבוצתISS תשלם 205 אל"ש לעובד שפוטר לאחר שחשף שחיתות לכאורה

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2015

 

אטימות – תיק פרו בונו של משרדנו

תיק פרו בונו של משרדנו, המלווה על ידי עו"ד יגאל דנינו ממשרדנו, מלמד בכתב תביעה שהוגש על מסלול הייסורים שעוברת חולת טרשת נפוצה מחברת הביטוח ומהחברה לאיתור רכב.

ראו סיקור נרחב במעריב

IMG-20151023-WA0003 IMG-20151023-WA0004

אי קבלת אישה בהיריון לעבודה – לא בהכרח עבירה – פסק דין חדש של משרדנו

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר להפלות דורשי עבודה בשורה ארוכה של איסורי אפליה המפורטים בסע' 2 לחוק ובכלל זה: "מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים".

הפליה בניגוד לחוק, בצד העובדה כי היא מאפשרת לנפגע להגיש תביעה כספית, מהווה גם עבירה פלילית המאפשרת להעמיד לדין פלילי לא רק את המעסיק אלא גם את מנהליו.

במקרה בו טיפל משרדנו לאחרונה בוצעו באתר חילופי מעסיקים כאשר המעסיק החדש בחר שלא לקלוט עובדת שהיתה בהיריון.

משרד התמ"ת (כיום משרד הכלכלה) בחר להגיש כתב אישום פלילי נגד החברה ומנהלה. בכתב האישום ייחסה המאשימה עבירה על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

החברה ומנהלה אשר יוצגו ע"י עורך דין יוסי חכם ממשרד חכם את אור-זך, עורכי דין, כפרו באשמה מכל וכל כאשר בין טענות ההגנה הרבות נטען כמובן כי ההיריון לא היה השיקול באי גיוס העובדת.

בתאריך 18/6/14 ניתן פסק דין המזכה לחלוטין את החברה ומנהלה תוך שנקבע בו עיקרון חשוב לפיו אין ההיריון מקנה זכות יתר למועמדת על פני עובדים קיימים בארגון.

וכך קבע בית הדין: "אוסיף עוד כי אף אם היה מוכח בוודאות כי המעסיקה הקודמת המליצה על המשך העסקת המתלוננת (דבר שלא הוכח כאמור), הנאשמת רשאית היתה להעדיף לאייש את משרת מדריכת … במדריכה מוכרת ומוערכת מתוך צוות המדריכים הקיים אצלה, על פני קליטת מדריכה "חיצונית", כאשר מדובר בשיקול מקצועי – ניהולי לגיטימי וסביר הנמצא בתחום הפררוגטיבה הניהולית של המעביד".

בית הדין המשיך וקבע כי: "מהמקובץ לעיל עולה כי המאשימה לא הוכיחה במידת ההוכחה הדרושה במשפט הפלילי את הקשר בין ההחלטה שלא להעסיק את המתלוננת לבין הריונה. משכך אני קובעת כי יש לזכות את הנאשמת מעבירה של איסור הפליה מחמת הריון – עבירה לפי סעיפים 2(א) ו-15 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. משהחלטתי לזכות את הנאשמת מביצוע העבירה המיוחסת לה בכתב האישום ומאחר ולנאשם יוחסה עבירה של הפרת אחריות נושא משרה, הרי שיש לזכות גם את הנאשם מביצוע העבירה המיוחסת לו בכתב האישום – עבירה על סעיף 15 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה".

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

בית המשפט העליון – לא הופר פטנט

בתאריך 12.1.14 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בהמשך לערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דחה תביעת מליונים להפרות פטנט ומדגם בערכות פריצה קרה אשר סופקו למשרד הביטחון.

את החברה הזוכה בערעור ייצג עו"ד יוסי חכם ממשרד חכם את אור-זך, עורכי דין.

בית המשפט קבע כי אין ולא היתה הפרת פטנט. בית המשפט קיבל את טענת עו"ד חכם לפיה הפטנט לא היה כשיר לרישום וקבע בין היתר כי:

"סיכומו של דבר, כי בעת רישום הפטנט הסתירה הידרו נע מרשם הפטנטים מידע משמעותי רב על מוצרים דומים הקיימים בשוק, מידע שאילו היה בפני הרשם, יש להניח כי לא היה מאשר את רישום הפטנט.".

כמו כן אפילו ללא ביטולו של הפטנט קבע בית המשפט כי לא היתה כל הפרה של הפטנט.

"החוק מעניק לבעל הפטנט הגנה כפולה מפני ניצול ללא רשות או שלא כדין של האמצאה בה עוסק הפטנט, כך שההגנה תעמוד בין אם הניצול נעשה בדרך שהוגדרה בתביעות הפטנט, ובין אם תיעשה בדרך דומה שיש בה ניצול מהותי של הגרעין ההמצאתי, המכונה 'עיקר האמצאה'. על מנת למנוע נטילת עיקר ההמצאה בדרכים שונות, כגון על ידי שינויים ברכיבי האמצאה המוגנת או החלפה של הרכיבים

המוגנים בפטנט ברכיבים אחרים, פותחו בפסיקה דוקטרינת הוואריאנטים ודוקטרינת האקוויוולנטים. בקליפת אגוז, על פי דוקטרינות אלה יש לבחון את עיקר ההמצאה בחינה מהותית, תוך "ניטרול" שינויים ברכיבים או החלפה של רכיבים או שינוי מבני אחר שאינו מהותי להשגת הפונקציה של הפטנט. במקרים מעין אלה, נקבע כי אין לאפשר למפר "לרמות" את הפטנט (וראו: ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, מח (5) 689 (1994); עניין היוז, עמ' 72-71).

משהותרנו על כנה את מסקנת בית משפט קמא כי עיקר האמצאה נשוא הפטנט, אם בכלל, הוא התקן הטבעת המסתובבת, ניתן לקבוע על נקלה כי אין לראות בערכת סאן ככזו המפרה את הפטנט שנרשם לזכות הידרו נע."

כמו כן אישר בית המשפט העליון את הפסיקה אשר ביטלה את המדגמים הרשומים ודחה את יתר התביעות בגין גניבת עין וכד'.

בית המשפט דחה את הערעור כולו וחייב את המערערים בהוצאות המשיבים בסך כולל של 100,000 ש"ח.

עא 7623/10 הידרונע נ' סאן – לחצו לקריאת פסק הדין המלא מאתר נבו

הפרת פטנט – מתוך כתבה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון

ביום 17/1/14 פורסמה כתבת תחקיר מקיפה בעקבות זכייה בבית המשפט העליון בתיק הפרת פטנט בו ייצג עורך דין יוסי חכם את הזוכה.

מדובר בתביעת מליונים להפרת פטנט של ערכות פריצה שסופקו למשרד הביטחון. בית המשפט העליון קיבל את טענות עורך דין חכם ודחה את הערעור.

פסק דין – דחיית תביעה לרשלנות חברת שמירה

התובע שנזעק לעזרתה של נערה שהוטרדה על ידי הנתבע נורה על ידו 5 פעמים והפך נכה 100%. היורה הורשע בניסיון לרצח והושת עליו עונש של 14 שנות מאסר בפועל.

התובע הגיש לבית המשפט המחוזי בנצרת תביעת פיצויים בסך של למעלה מ-28 מליון ₪ בגין נזקיו מהאירוע.

התביעה הוגשה נגד היורה, נגד חברת השמירה אשר העסיקה אותו וחימשה אותו באקדח ונגד מדינת ישראל אשר באחריותה הסדרת רישיונות כלי הירייה.

בתאריך 25/11/12 קיבל בית המשפט את התביעה נגד היורה בלבד ודחה לחלוטין את התביעה נגד חברת השמירה ונגד מדינת ישראל.

אירוע הירי אירע לאחר שהשומר סיים את עבודתו ויצא לביתו. הגם שהאירוע לא אירע בשעות העבודה של השומר קבע בית המשפט כי בהיות האקדח נחשב דבר מסוכן כהגדרתו בחוק ומשחברת השמירה היא זו שסיפקה לו את האקדח, נטל הראיה עובר אל כתפי חברת השמירה להוכיח שלא התרשלה.

חברת השמירה, אשר יוצגה על ידי עו"ד יוסי חכם ממשרד חכם את אור-זך, טענה כי לא נפל כל פגם במעשיה וכי היא פעלה ללא דופי ובהתאם לכל הנהלים, וביהמ"ש קיבל את כל טענותיה ודחה לחלוטין את כל הטענות נגדה. באופן דומה דחה ביהמ"ש את הטענות נגד המדינה.

לגבי הטענה לפיה חברת השמירה אחראית בשל כך שלא אספה את הנשק מידי השומר בסוף יום העבודה, קבע ביהמ"ש כי החברה פעלה בהתאם לנהלים אשר הוכתבו על ידי המדינה באותה עת.

בית המשפט השתכנע כי קודם למסירת הנשק לידי השומר הוא תודרך וקיבל הנחיות כדין וזאת בנוסף להכשרות ולמטווחים שעבר בהצלחה.

בית המשפט הוסיף כי גם לאחר הנהלים החדשים שהוציאה המדינה לאחר המקרה עדיין אין מנוס, במקרים חריגים, מהשארת הנשק בידי המאבטחים נוכח הבעיות שבאיסופם.

בית המשפט גם דחה את הטענה לפיה חברת השמירה לא בדקה את עברו הצבאי והתעסוקתי של השומר קודם לקבלתו לעבודה. הוכח בביהמ"ש כי השומר היה נתבע נורמטיבי לחלוטין, ללא כל דופי וכי שמדובר באירוע חריג שלא ניתן היה לצפותו.

בית המשפט דחה גם טענות נוספות לפיהן כאילו היו פגמים בהכשרה וזאת משהשומר הוכשר כנדרש ומשמדובר בירי מכוון שלא נובע מהכשרה זו או אחרת.

טענה נוספת של התובע היתה שהאישור הרפואי של השומר היה פגום. בית המשפט דחה טענה זו גם כלפי חברת השמירה וגם כלפי המדינה וקבע גם כי לא נמצאה כל אחריות מצד המדינה למקרה המצער.

בית המשפט סיכם וקבע:

"מן המקובץ עולה, כי בנסיבות הקונקרטיות של המקרה שבפניי ,חברת השמירה לא הפרה חובה חקוקה ,לא התרשלה באי איסוף הנשק בסוף יום העבודה, באי בירור עברו התעסוקתי, הצבאי והבריאותי וכן בהכשרתו בנשק של הנתבע. עוד אוסיף וכאמור לעיל, כי גם לו הייתי קובע שהייתה התרשלות בהכשרתו של הנתבע הרי שאין קשר סיבתי בין התרשלות זו לבין נזקיו של התובע. (באשר לניתוק הקשר הסיבתי גם באשר ליתר טענות ההתרשלות, ראה להלן).

העולה מן המורם, שאף שהנטל עבר לחברת השמירה להוכיח שלא התרשלה, הרי שהיא הרימה נטל זה, ולפיכך התביעה כנגדה נדחית.ממילא כמובן נדחית גם ההודעה לצד השלישי."

תא 524/09

כתבה בדמרקר – חוות דעת מקצועית היא יצירה מוגנת בזכויות יוצרים

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 30/10/11 נקבע כי חוות דעת מקצועית שהגיש רואה חשבון במסגרת הליך משפטי של לקוחו הינה בבחינת יצירה ספרותית הראויה להגנה במסגרת החוק.

משרדנו, ע"י עורך דין יוסי חכם, ייצג רו"ח (עו"ד) אשר חוות דעת מקצועית שלו הועתקה על ידי אחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בארץ, משרד בריטמן אלמגור הנמנה על רשת Deloitte.

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את התביעה, קבע כי הופרו זכויות היוצרים של רואה החשבון, נתן צו מניעה וחייב המפרים בפיצויים והוצאות.

להלן כתבה בנושא שפורסמה בעיתון TheMarker ביום 31/10/11:

הפרת זכות יוצרים בחוות דעת מקצועית של רואה חשבון

נדחתה תביעת עובד תוך חיוב העובד ועורך דינו בהוצאות – כתבו עלינו בכלכליסט

 לישיבת הוכחות בבית הדין לעובדה התייצבו ב"כ התובע ועדיו אך העד המרכזי – התובע – לא התייצב מן הטעם ששהה בחו"ל לרגל לימודיו. התברר כי למרות שב"כ התובע ידע מבעוד מועד על אי התייצבותו של התובע ולמרות שבקשתו לדחיית דיון נדחתה לא התייצב התובע לדיון.

בית הדין בהחלטה תקדימית החליט לדחות את התביעה של העובד ולחייב את העובד ב-6000 ש"ח הוצאות לנתבעת וכן 1500 ש"ח לאוצר המדינה.

בית הדין לעבודה אף הגדיל ועשה, וחייב אישית את עורך דינו של התובע לשלם מכיסו הוצאות אישיות לעו"ד יוסי חכם.

פורסם בכלכליסט – 3/11/10

 

רשלנות עולה ביוקר

פרישה ממשא ומתן – האם חוסר תום- לב – פסק דין של משרדנו

מוכרים מצאו קונים פוטנציאליים לדירתם. התנהל מו"מ בין הצדדים והנושא הועבר להמשך טיפולם של עורכי דין. טיוטות חוזה הוחלפו בין הצדדים אך חוזה טרם נחתם. הלכו המוכרים ומכרו את דירתם לאחרים. הקונים הפוטנציאליים אשר החמיצו את רכישת הדירה הגישו תביעה לבית המשפט בטיעון כי המוכרים נהגו בחוסר תום לב עת ניהלו במקביל מו"מ עם קונים אחרים אשר להם נמכרה הדירה בסופו של יום.

סוגיה זו עמדה לדיון בבית המשפט אשר דחה את התביעה וקבע כי לא נפל כל פגם בהתנהגות המוכרים. המוכרים ייוצגו ע"י עו"ד עמיקם אור-זך ממשרד עורכי דין חכם את אור-זך.

נקודת המוצא אשר עמדה בפני בית המשפט היתה כי אין מחלוקת שעל צדדים למו"מ החובה לשאת ולתת בדרך מקובלת ובתום לב כאמור בסעיף 12(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

"על צד למשא ומתן מוטל לכלכל את מהלכיו בתום-לב, משמע בהגינות, תוך התחשבות גם בציפיות ובאינטרסים של הצד האחר ותוך נאמנות לרוח העיסקה ולמטרתה (לסיכום ההלכה ראו ע"א 6370/00 קל בנין בע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ (להלן – פרשת קל בנין [3]), בעמ' 298-297 בפסק-דינו של חברי הנשיא, והאסמכתאות המאוזכרות שם)." (ע"א 8144/00 עלריג נכסים (1987) בע"מ נ' ברנדר, פ"ד נז(1), 158, 170, 20.11.2002).

יחד עם זאת חשוב לזכור כי פרישה ממשא ומתן אינה בהכרח מצביעה על העדר תום לב:

"הקשר הנוצר בין צדדים למשא ומתן הוא גמיש מעצם טיבו ורופף מן הקשר הנובע מחוזה. משא ומתן מיועד לא רק לשם קביעת תוכן החוזה, אלא גם כדי לאפשר לצדדים להחליט אם אכן ייערך ביניהם חוזה. לפיכך, לא כל משא ומתן מסתיים בחוזה. צד הנכנס למשא ומתן חושף את עצמו לסיכון כי העסקה המתוכננת לא תצא אל הפועל. אין בקיום המשא ומתן ערובה לעריכת החוזה. מכאן שבאופן עקרוני עומדת לצדדים למשא ומתן הזכות לפרוש ממנו.

המגבלה העיקרית, אולי היחידה, לזכות הפרישה נובעת מעקרון תום הלב: כמו כל התנהגות במהלך משא ומתן, גם הפרישה ממנו צריכה להיות מונחית על ידי עקרון תום הלב. פרישה ממשא ומתן צריכה אפוא להיות פרישה בתום לב. פרישה בתום לב היא פרישה המודרכת על ידי שיקולים עניניים הנובעים ממהות העסקה, מהתפתחות המשא ומתן ומעמדות הצדדים לו.

בכל מקרה של פרישה ממשא ומתן יש להתחשב בנסיבות העניין, ובעיקר בשלב אליו הגיע המשא ומתן ובסיבת הפרישה. ככל שהשלב בו נמצא המשא ומתן מתקדם יותר, וככל שהצדדים קרובים יותר לתחום החוזי, נדרשת סיבה מובהקת וברורה יותר להצדקת הפרישה". (גבריאלה שלו, דיני חוזים, מהד' שניה, דין הוצאה לאור בע"מ ירושלים תשנ"ה, עמ' 54, 57).

משרדנו שיכנע את בית המשפט כי התובעים (הקונים הפוטנציאליים) גילו הססנות והעדר גמירות דעת ביחס לכניסה למערכת חוזית מחייבת ולמרות קיום מספר רב של פגישות לא היו מוכנים לעבור מהשלב הטרום חוזי לשלב החוזי. יצויין עוד כי לא נטען כי היה מדובר במערכת חוזית מסובכת או יוצאת דופן אשר הצדיקה תקופת משא ומתן כה ארוכה, אלא היה מדובר בעסקה רגילה של רכישת דירת מגורים. במצב זה קבע בית המשפט כי הנתבעים היו רשאים בהחלט להתייאש מהסיכוי לכרות עמה הסכם, לפרוש מהמשא ומתן עם התובעים ולחפש רוכש נוח והחלטי יותר.

חשוב לציין כי בהחלט יכולה להיות תוצאה אחרת ולעיתים פרישה ממו"מ יכולה להתפרש כחוסר תום לב. יתרה מזאת ישנם מקרים בהם גם ניהול מו"מ מקביל יכול להתפרש כחוסר תום לב או אף כהפרת חוזה אם לדוגמה היתה התחייבות של לנהל מו"מ מקביל.

בית המשפט אף נדרש לשאלה האם אי גילוי המו"מ המקביל היווה לכשעצמו הפרת חובת תום הלב.

באשר לשאלה אם אי גילוי ניהול משא ומתן מקביל עם גורם שלישי מהווה חוסר תום לב, נקבע על ידי בית המשפט כי אין תשובה אחידה והיא תלויה תמיד בנסיבות העניין:

"התשובה לשאלה זו אינה אחידה, אלא תלויה בנסיבות. כך, יש לברר אם ניתנה למשתתפי המשא ומתן הבטחה שלא ייערך משא ומתן מקביל. ואולי להיפך: נאמר להם מפורשות שבמקביל למשא ומתן עמם מתנהל משא ומתן עם אחרים" (ג' שלו, דיני חוזים, לעיל, בעמ' 54)

השאלה האם קיימת חובה ליתן לצד במשא ומתן אפשרות לשפר הצעה לאור הצעתו של גורם אחר מהווה שאלת נגזרת לסוגייה הכללית של קיום חובה לגלות ניהול משא ומתן מקביל, וכאמור לעיל, לא קיימת תשובה אחידה לשאלה זו. יחד עם זאת, גם אם קיימת חובה כללית לגלות משא ומתן מקביל אין זה ברור כלל כי קיימת גם חובה לידע צד שכנגד אודות הצעות ספציפיות, על פרטיהן. בתחום העסקים, לעומת תחומים אחרים, בין צדדים למשא ומתן יש תפקיד נכבד וראוי לפערי מידע ואי-ודאות (בתנאי שלא הושגו בדרך בלתי ראויה); צד למשא ומתן אינו יכול ואינו רשאי לצפות לשקיפות ללא גבולות ביחס לשיקוליו ומעשיו של הצד שכנגד. יצירת רמת ודאות גבוהה בין צדדים למשא ומתן מלווה בדרך כלל בתג מחיר, כגון תשלום עבור תקופת בלעדיות או חתימה על זכרון דברים (ת"א (חי') 16434/03 יעקב בן ישי נ' יאיר לביא עו"ד (נבו, 5.12.2006).

עו"ד אור-זך הצליח לשכנע את בית המשפט כי על רקע עובדות המקרה, העדר התחייבות לייחודיות והעובדה שהדירה נותרה כל העת מוצעת בשוק הפתוח ושלא נחתם זכרון דברים כתוצאה מסירוב התובעים, לא היו הנתבעים היו חייבים לערב את התובעים בפרטי המשא ומתן האחר שניהלו, או אף לתת בידם הזדמנות לשפר את הצעתם. לתפיסת בית המשפט, דיני החוזים, ובפרט- עקרון חופש החוזים, איפשרו לנתבעים מרחב פעולה גדול בנושא זה. הם היו רשאים לגלות קיומו של מציע אחר אילו רצו לעשות זאת, או שלא לעשות זאת אילו לא רצו.

המסר המתבקש מפסק הדין הוא כפול. ראשית אל לצדדים למתוח את הגבול יתר על המידה שכן ההזדמנות עלולה לעבור בסופו של יום לפתחו של אחר. שנית כדאי להיות ערים לכלים שמעמיד המשפט לשמירת זכויות של קונים פוטנציאליים כמו עריכת התחייבות מפורשת לאי ניהול מו"מ מקביל, הגבלת המו"מ לתקופה קצובה או אף חתימה על זכרון דברים. יצוין מנגד כי לחתימה על זכרון דברים עלולות להיות השלכות מסובכות לא פחות.

לפסק הדין ראה תא"מ 1113-12-08 כהן ואח' נ' רוזנשטיין ואח' ניתן ביום ‏26/01/2010

 אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום!

 © כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2010 

נדחתה תביעה לצו מניעה בגין טענות להפרות פטנט ומדגם בערכות פריצה קרות שסופקו לצה"ל

בפסד דין מיום 22/8/10 דחה ביהמ"ש המחוזי את תביעת הידרונע נגד חברת סאן הייטק ומשרד הביטחון לצווי מניעה, צווי עשה וכן נדחתה התביעה הכספית אשר עמדה על למעלה משלוש מליון ₪.

מדובר במערכה שלישית וזאת לאחר שנדחתה עתירה של הידרונע לביהמ"ש לעניינים מינהלים ולביהמ"ש העליון שם ניסו לבטל את זכייתה של סאן הייטק במכרז לאספקת ערכות פריצה קרות. בשתי המערכות הקודמות קיבלו בתיהמ"ש את טענותיו של ב"כ סאן הייטק, עו"ד יוסי חכם, לפיהן אין ולא היתה כל הצדקה לביטול המכרז.

לאחר שנדחתה העתירה לביטול המכרז ניסו בהידרונע את מזלם בהגשת תביעה לביהמ"ש המחוזי בחיפה בטענה כאילו ערכות הפריצה שסופקו למשרד הביטחון ע"י סאן הייטק מהוות העתקה של ערכות הפריצה של הידרונע ומהוות הפרת פטנט ומדגם רשומים.

ביהמ"ש קיבל את טענות ב"כ סאן הייטק, עו"ד יוסי חכם, דחה את כל התביעות תוך קביעת ממצאים חריפים ובכלל זה:

• נקבע כי התובעים הסתירו פרטים מהותיים מרשם הפטנטים באופן שהיא לרישום פטנט אשר ספק רב אם הוא כשיר לרישום.

• נקבע כי תמוה היה מצד התובעים להעיד כמומחה את מי שטיפל מטעמם ברישום הפטנטים והיה מעורב באופן אישי תוך שנאמר על עדותו כי: "ניכר בו שהוא מעיד כמי שקפאו שד".

• נדחתה הטענה להפרת פטנט תוך שנקבע כי מדובר בטענה מלאכותית עד כדי אבסורדית.

• נדחתה הטענה להפרת מדגם רשום תוך שבית המשפט בצעד חריג אף מורה על ביטול המדגם בקביעה כי אינו מהווה כל חידוש.

• נדחו שלל הטענות נגד משרד הביטחון אשר יוצג ע"י עו"ד לימור ברקוביץ מפרקליטות אזרחית של מחוז חיפה.

תא (חי') 34912-11-09‏ ‏ הידרו-נע נ' סאן הייטק בע"מ