בוררות – מי הוא בית המשפט המוסמך

מאת: עו"ד יוסי חכם

תיקון חדש בחוק הבוררות (חוק הבוררות (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018) אשר פורסם בתאריך 28/11/18 משנה את סמכותו העניינית של בית המשפט הדן בענייני בוררות.

ערב התיקון בית המשפט המוסמך לדון בענייני בוררות היה בית המשפט המחוזי זולת אם מדובר היה בבוררות אליה הגיעו הצדדים כהפניה מבית משפט ספציפי ואז הסמכות לדון היתה של בית המשפט המפנה.

על פי התיקון החדש, אשר חל על תובענה שנפתחה מיום פרסומו לעיל, בית המשפט המוסמך מוגדר: "בית המשפט המוסמך לדון, לפי כל דין, בעניין שהוסכם למסרו לבוררות".

מכאן שסמכותו של בית המשפט בענייני בוררות נגזרת מעתה מהסמכות של בית המשפט לפי נושא הבוררות. כך אם לדוגמה מסרו הצדדים להכרעת בורר תביעה כספית בסך 100,000 ש"ח, ועכשיו מבקשים להגיש בקשה לאישור הפסק או לביטולו, הרי שבית המשפט המוסמך לדון בבקשה הוא בית משפט השלום (שהוא המוסמך לדון בתביעה כספית בסך 100,000 ש"ח) ולא בית המשפט המחוזי, כפי שהיה ערב התיקון.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018