שנה טובה – שנה של צמיחה

לקוחות וחברים

תשע"ג כבר כמעט מאחורינו ונבקש לנצל הזדמנות זו לאחל לכולם שנה טובה, שנה של צמיחה והתחדשות, שנה של בריאות והצלחה

בהזדמנות זו נספר לכם כי משרדנו ממשיך ומתרחב ואנו לא נחסוך מאמצים על מנת להעניק שירות מגוון, מקצועי ואיכותי.

אנו מתרחבים ופתחנו לאחרונה סניף חדש של משרדנו במגדל הנביאים בחיפה. כמו כן אנו שמחים לעדכן על הצטרפותו של עו"ד יגאל דנינו לצוות המשרד. עו"ד דנינו סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות באוניברסיטת חיפה, והינו עו"ד משנת 2000. עו"ד דנינו מביא ניסיון משפטי וניהולי עתיר שנים ויעסוק בתחום דיני העבודה, בוררויות וגישורים וכן בנושאי המשפט המינהלי, והוא ינהל את סניף חיפה של חכם את אור-זך, עורכי דין.

אנו מאחלים לכולנו ששנת תשע"ד תהא לא פחות טובה מקודמתה ומזמינים את כולם להצטרף לרשימת הדיוור של משרדנו לקבלת עדכונים וחידושים לשנה החדשה.

"כל שנבקש לו יהי…"

ערבות חברת ביטוח גרמה לפסילת הצעה במכרז

חברה צירפה להצעתה במכרז ערבות חברת ביטוח במקום ערבות בנקאית. בית המשפט העליון הורה על פסילת ההצעה.
בית המשפט העליון, בפסק דין חדש מיום 24/3/13, קבע כי אין דינה של ערבות חברת ביטוח כדין ערבות בנקאית וביטל את החלטת ועדת המכרזים, וזאת הגם שקיים פער של למעלה מ-10 מליון ₪ בין ההצעות.

פסק הדין הינו נדבך נוסף בהקפדה היתרה הנדרשת בכל הנוגע לערבות הנדרשת כתנאי במכרזים השונים.

בית המשפט חזר על הכלל לפיו סוגית הפגמים נבחנת לפי עיקרון השוויון, דהיינו כאשר הצעה במכרז כוללת פגם שקבלתו תפגע בתחרות ההוגנת והשוויונית היא תיפסל. בכל הנוגע לערבות בנקאית הדגיש בית המשפט כי יש לראות בפגמים שנפלו בערבות בנקאית כפגמים מהותיים יש בהם להביא לפסילת ההצעה זולת מקרים מיוחדים ביותר ויוצאי דופן.

בית המשפט דן בהבדלים שבין ערבות בנקאית לערבות חברת ביטוח ועמד על ההבדלים. כך נאמר כי לא דומה האיתנות הפיננסית של מציע במכרז אשר צירף ערבות בנקאית לזה אשר צירף ערבות ביטוח.
הגם שהוראות החשב הכללי קובעות מפורשות כי: "ערבות מחברת ביטוח היא ערבות לכל דבר וענין, ולפיכך יקבלה המשרד גם אם הדבר לא צוין במפורש במסמכי המכרז" קבע בית המשפט כי דיני המכרזים גוברים.
באם רוצים להכשיר ערבות של חברת ביטוח אזי יש לקבוע זאת מפורשות במסמכי המכרז.

בית המשפט הדגיש את הפגיעה האפשרית בעיקרון השוויון כאשר ציין: "למותר לציין את החשש הממשי מפני פגיעה בשוויון: מציעים פוטנציאליים, שאולי נמנעו מלגשת למכרז בגלל קושי בהשגת ערבות בנקאית, או מציעים שהגישו הצעות אך יכלו לחסוך בעלויות אילו ידעו שאין צורך בערבות בנקאית דווקא, וכי ניתן לצרף תחתיה ערבות של חברת ביטוח. עינב-החץ זכתה אפוא לכאורה להעדפה בלתי-מוצדקת על פניהם."

בסופו של יום קבע בית המשפט כי דין ההצעה אליה צורפה ערבות חברת ביטוח להתבטל, והנושא הוחזר לוועדת המכרזים לקבוע את הזוכה תחתיה או לבטל את המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסיקה.

המסקנה המתבקשת הינה כי על מציעים במכרזים להקפיד הקפדה יתרה בהגשת ההצעות ובייחוד בסוגיות הנוגעות לערבות הנדרשת. מקום בו נדרשת ערבות בנקאית אזי יש להגיש אך ורק ערבות בנקאית. כמובן שעורכי המכרז יכולים להגדיר תנאים שונים ולהכשיר הגשת ערבות חברת ביטוח ואולם הדבר צריך להיעשות בעת עריכת המכרז ולא לאחריו.
(עעמ 13/21)

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2013