עורכי דין בדיני עבודה – דירוג משרד ב-BDI וב- Dun's 100

אנו גאים ושמחים לעדכן כי משרדנו דורג במסגרת מדריכי הדירוג המובילים בארץ בתחום של דיני עבודה.

משרדנו דורג כמשרד מוערך בוטיק בקטגוריה של עורכי דין לדיני עבודה בדירוג של חברת BDI לשנת 2019 – לצפייה בדירוג עורכי דין דיני עבודה באתר BDI לחצו על הקישור.

כמו כן דורג משרדנו בדירוג משרדי עורכי הדין המובילים לפי תחום התמחות בדיני עבודה של חברת Dun's 100 כמשרד ידוע בדירוג לשנת 2019 – לצפייה בדירוג עורכי דין לדיני עבודה באתר Dun's לחצו על הקישור.

משרדנו מודה ללקוחות הממליצים, לקולגות המפרגנים ולצוות העובדים המדהים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה.

נמשיך להיות כאן בשבילכם ונמשיך להתאמץ ולהשתדל לעשות עבורכם את המקסימום.

בהצלחה לכולנו.

חכם את אור-זך, עורכי דין

מחלקת דיני עבודה

דיני עבודה – ספר חדש מאת עורך דין יוסי חכם

משרדנו שמח לעדכן על הוצאתו לאור של ספר חדש בדיני עבודה אשר נכתב על ידי עורך דין יוסי חכם, מנהל מחלקת דיני עבודה במשרדנו.

הספר "דיני עבודה לחשב שכר בכיר" הוא ספר לימוד המיועד להכשרת רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ועוד הלומדים לקבלת תעודת חשב שכר בכיר של לשכת רואי החשבון או של משרד העבודה.

הספר יצא לאור בשנת 2018 בהוצאת "חשבונתון" שהינה ההוצאה לאור המובילה בארץ בתחום ספרי הלימוד בחשבונאות ובדיני עבודה ושכר.

ספר דיני עבודה מאת עורך דין יוסי חכם

עורך דין יוסי חכם מונה לבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין

עורך דין יוסי חכם
עו"ד יוסי חכם

ברכות לעורך דין יוסי חכם ממשרדנו אשר מונה לכהן כדיין בבית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין.

ועדת המינויים לפי חוק לשכת עורכי הדין, בראשות נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס, כבוד השופט דוד חשין, החליטה בישיבתה מיום 12.4.18 למנות את עו"ד יוסי חכם כדיין בבית הדין הארצי של לשכת עורכי הדין.

בית הדין המשמעתי הארצי הינו הערכאה הגבוהה ביותר במערכת בתי הדין המשמעתיים של הלשכה והיא דנה בערעורים על פסקי הדין של בתי הדין המשמעתיים המחוזיים של הלשכה. ערעורים על פסיקת בית הדין המשמעתי הארצי מוגשים לבית המשפט המחוזי בירושלים.

משרדנו מאחל לעו"ד יוסי חכם בהצלחה בתפקידו החדש.

חובת מציאת תפקיד חלופי לעובד לפני פיטורים

עורך דין יוסי חכם
עו"ד יוסי חכם

מאת: עו"ד יוסי חכם

בפסק דין חדש אשר ניתן לאחרונה בבית הדין הארצי (עע (ארצי) 67949-09-16‏ ‏ שמואל וגמן נ' י. ו. גליל הנדסה בע"מ, ניתן ביום 17/1/18) נקבעה הלכה חשובה בכל הנוגע למגבלות החלות על מעסיק בעת פיטורי עובדים.

התובע, אשר היה מיוצג על ידי עורך דין יוסי חכם ממשרדנו, קיבל פיצוי בסך של 100,000 ₪ בגין פגמים בהליך הפיטורים.

פסק הדין הכה גלים ולעניין זה ראו: ראיון עם עו"ד יוסי חכם בערוץ רשת בתוכנית פרקליטים עד הבית, וכן כתבה בעיתון דמרקר – "חושב לפטר עובד? ייתכן שתצטרך לחפש לו קודם תפקיד אחר"

עסקינן היה בעובד ותיק מאוד אשר פוטר בשנות השישים לחייו.

השאלה החשובה שבית הדין דן בה הינה באיזו מידה חלה על מעסיק חובה לחפש בשקידה ראויה תפקיד חלופי לעובד שאינו יכול למלא עוד את תפקידו הקודם גם במקרה שבו קיימת הצדקה עניינית להעברתו מתפקידו.

דהיינו – גם אם פיטורי העובד מוצדקים – האם על המעסיק להימנע מהפיטורים, ואם כן באילו מקרים.

בית הדין קבע הלכה חשובה ובכלל זה ציין:

"לטעמינו, יהיו מקרים בהם תוטל על מעסיק חובה לחפש תפקיד חלופי לעובד מכוח חובת תום הלב וחובת ההגינות. כך למשל, נפסק בעעא (ארצי) 141-10  ג'קי רבח – דן חברה ציבורית לתחבורה בע"מ [פורסם בנבו] (6.12.12) בהקשר לנהג אוטובוס שלא יכל עוד מטעמים רפואיים לקבל את התפקיד כנהג אוטובוס מחמת פציעתו בתאונת דרכים, כדלקמן:

"המערער הדגיש כי מצבו הרפואי מאפשר לו לבצע תפקידים אחרים, שאינם נהיגת אוטובוס. עם זאת, כבר נקבע כי "מגוון העבודות שלהן מכוונים היחסים החוזיים שבין עובד לבין מעבידו מוגבלים למתחייב מהמוסכם, מהנתונים שבעובד ומצורכי המפעל והאפשרויות להזדקק לעבודתו של העובד" (עניין הברמן). משמעות הדברים הינה כי המשיבה מחויבת הייתה – מכוח חובות תום הלב וההגינות – לעשות מאמץ כדי לאתר למערער תפקיד חלופי התואם את מגבלותיו הרפואיות, אך זאת בכפוף לכך שתפקיד כאמור תואם את כישוריו ויכולותיו, כמו גם את צרכיה ואפשרויותיה של המשיבה.

חובתה של המשיבה לעשות מאמץ באיתור תפקיד חלופי נובעת גם מדוקטרינת ה"ביצוע בקירוב", מכוחה מחויב צד לחוזה – "במקרים בהם הביצוע הפך בלתי אפשרי – לתחליף הקרוב ככל האפשר" למה שהובטח בחוזה (גבריאלה שלו, דיני חוזים – החלק הכללי (2005), בעמ' 125; פסק דינה של השופטת רונית רוזנפלד בע"ע 137/08 מטין אילינדז – פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניין בע"מ, [פורסם בנבו] מיום 22.8.10; להלן – עניין אילינדז)". וראו גם:  עע (ארצי) 51583-02-13‏ ‏ מרכז להכשרה מקצועית תיכונית ותורנית, מיסודה של הסתדרות הנוער הדתי העובד ‏והלומד בישראל–  דינה פישר [פורסם בנבו] (29.11.16).

ודוק, אין המדובר בהכרח בחובה תוצאתית, היינו בחובה להעסיק את העובד במשרה חלופית במנותק משאלת קיומה של חלופה רלבנטית, אלא בחיוב השתדלות, היינו לנסות לחפש בשקידה ראויה תפקיד חלופי רלבנטי, כשהיקפו של המאמץ עשוי להשתנות ממקרה למקרה. חובת ההשתדלות צריכה להיות בגבולות המאמץ הסביר בנסיבות הענין. לחובה זו פן מהותי ודיוני. בפן המהותי יש לבחון אם אכן יש בנמצא תפקיד חלופי רלבנטי, כשרלבנטיות התפקיד תיבחן לאור מכלול רחב של שיקולים, ובכללם  צרכי הארגון, היצע התפקידים הפנויים, התאמת העובד לתפקיד בראי כישוריו ויכולותיו, השפעת איוש התפקיד בידי העובד על מרקם יחסי העבודה, בין אם במקום העבודה בכללותו או במחלקה הספציפית, ועוד. מטבע הדברים ההחלטה הסופית אם קיים תפקיד חלופי רלבנטי ואם הוא מתאים לאיוש בידי העובד – בראי מארג שיקולים – מצויה בידי המעסיק, באשר בידו להעריך שיקולים אלה והשלכותיהם על מרקם יחסי העבודה,  ולא על נקלה יתערב בית הדין בכך, אלא לאחר שישתכנע כי אכן אי הצעת התפקיד לעובד חורגת ממתחם פרורגטיבה ניהולית סביר.  בשל ריסון זה, מקבל הפן הדיוני של החובה משנה תוקף, ובגדרו יש לבחון אם נערך הליך כן ורציני של בדיקת קיומו של תפקיד חלופי וזאת תוך שיתוף העובד ומתן הזדמנות לו להצביע על תפקידים חלופיים שהוא עשוי למצוא בהם עניין.".

למעשה בית הדין הארצי קובע כי מכוח חובת תום הלב של המעסיק קמה חובת ההשתדלות. יש לשים לב כי אין מדובר בחובה להעסיק וכי היה ולא ימצא תפקיד יחויב בגין כך המעסיק. החובה שנקבעה הינה חובת השתדלות ולא חובה תוצאתית. דהיינו על המעסיק להראות כי פעל בתום לב והשתדל למצוא תפקיד חלופי.

ויודגש – אם המעסיק יוכיח כי פעל בניסיון למצוא תפקיד חלופי, אך ללא הצלחה, הרי שלא קמה עילה לחייבו בפיצוי כזה או אחר.

חובת ההשתדלות נגזרת מהנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה. כך לדוגמה במקרה הנוכחי עמדו לנגד עיניו של בית הדין העובדה כי מדובר בעובד אשר נמצא שנים ספורות לפני גיל פרישה, וותק של עשרות שנים, היותו עובד מסור ומקצועי ועוד.

כך לדוגמה במקרה אשר הגיע לאחר מכן לבית הדין הארצי נקבע
ע"ע (ארצי ) 14668-03-17 גבי וייס נ' אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ (פורסם בנבו, 21.03.2018): "ניסיון המערער בסיכומי התשובה להיבנות מההלכה שנפסקה בע"ע (ארצי) 67949-09-16 שמואל וגמן – י.ו. גליל הנדסה בע"מ (להלן: עניין וגמן) – לא צולח משני טעמים: ראשית, עיקר טענותיו בבית הדין האזורי התמקד בשאלה אם נערך לו שימוע כדין או למראית עין. שנית, ואף לגוף העניין, להבדיל מעניין וגמן, שם לא שכנעה המשיבה כי ניסתה לחפש לעובד תפקיד חלופי הרי שכאן נעשה ניסיון לשבצו במשך חמישה חודשים בתפקיד שיווק חלופי חלף פיטוריו, אך ניסיון זה לא עלה יפה הן בשל חילוקי דעות בין הצדדים לעניין מידת ההשקעה בשיווק, והן בשל העובדה שהמשיבה הגיעה למסקנה כי המוצר אינו בשל לשיווק. טענת המערער, כי השיבוץ בתפקיד חלופי נעשה למראית עין, כדי "להכשיר" את מעשה הפיטורים, אינה מקובלת עלינו."

עו"ד יוסי חכם

כפי שניתן להבין יש חשיבות רבה להליך השימוע. הקפדה חשובה על ניהול הליך שימוע כדין כמו גם תיעוד מאמצי ההשתדלות הינם חיוניים מבחינת המעסיק כדי להימנע מצרות.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©    כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018

פוקימונים במקום העבודה

מאת: עורך דין יוסי חכם

מאמר של משרדנו אשר פורסם באתר YNET – פוקימון גו יכול לגרום לפיטוריכם

טירוף הפוקימונים של קיץ 2016 גורם לא רק לתאונות אלא גם מוליד לא מעט סוגיות ביחסי עבודה ודיני עבודה.

כמובן יש את הסוגיה הטובה כאשר הפוקימונים מתחבאים ליד העסק והדבר מביא למעסיק לקוחות אבל יש גם צד אחר, בעייתי.

כאשר עובד בוחר במקום לעבוד לתור אחר פוקימונים במקום העבודה ומחוצה לו מתעוררות לא מעט בעיות.

Pok
פוקימונים

עו"ד יוסי חכם, מומחה לדיני עבודה ממשרד עורכי הדין חכם את אור-זך, נשאל אך לאחרונה מה דינו של עובד שנתפס מתרוצץ באולם הייצור של המפעל בחיפוש אחר פוקימון.

מעסיק אחר מצא פתרון יצירתי לבעיית חיפוש הפוקימונים ותלה שלט במקום העבודה שלא משתמע לשני פנים

עו"ד יוסי חכם מסביר כיצד על המעסיק והעובדים להתמודד עם הפוקימונים החביבים:

ראשית ברור הוא כי זמן העבודה מוקצה לעבודה ולכן עובד אשר בוחר תחת עבודה לשחק בכל משחק שהוא מבצע למעשה עבירת משמעת וחשוף לצעדים משמעתיים בהתאם לחוזה העבודה האישי או הקיבוצי ובהתאם לתקנון המשמעת בארגון.

כאשר חיפוש הפוקימונים נעשה תוך הפרת הוראות בטיחות, הזנחת מכונה, כניסה למקומות אסורים, הכנסת טלפון למקומות אסורים וכד' ניתן אף לראות בכך עבירת משמעת חמורה אשר יכולה להוביל לפיטורים.

טירוף הפוקימונים משפיע לא רק על סוגיית המשחק בשעות העבודה אלא על סוגיות רבות נוספות ביחסי עובד מעסיק.

פעמים רבות הטלפון שמוקצה לעובד הינו טלפון של המעסיק. האם העובד רשאי להתקין את האפליקציה על הטלפון של מקום העבודה?

נוסיף ונקשה – התקנת הפוקימון נכון להיום נעשית בישראל שלא באמצעות החנויות המקוונות המסודרות (google play ו App Store) אלא באמצעות התקנות מצד שלישי. התקנות אלו אינן עוברות בדיקות והן יכולות לכלול פעמים רבות וירוסים וצרות נוספות אשר מאפשרות גניבת נתונים מהמכשיר, השתלטות על המכשיר וכד' וכבר נתגלו בשוק גרסאות אשר מסוגלות לעשות זאת. כאשר מדובר בנתוני מעסיק חסויים זה כבר לא צחוק. כאשר מדובר במעסיק שמבקש להגן על המידע המאוחסן בענן – מדובר באתגר לא פשוט וסיוט לאנשי אבטחת המידע בארגון.

עו"ד חכם מציע לארגונים להוציא מהמגירה את מדיניות השימוש במחשבים ובטלפונים ולרענן אותה וכן להדריך את העובדים בדבר השימושים המותרים והאסורים במחשבים ובטלפונים של הארגון.

יש להנחות את המנהלים ולהקנות בידיהם כלי התמודדות מותאמים לרבות קביעת גבולות (מותר לחפש פוקימונים בהפסקת האוכל?) ונהלים.

ציד פוקמונים מוצלח

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2016

 

תביעה יצוגית בגין חוסרים בהפרשות לפנסיה – מן העתונות

בתאריך 29/6/16 פורסמה באתר תקדין – הפורטל המשפטי כתבה המסקרת תובענה יצוגית שהוגשה על ידי משרדנו.

התביעה עוסקת בהפרשות חסרות לפנסיה בהיקף של כחמישה מיליון ש"ח.

התביעה עוסקת בסוגיה חשובה של הגדרת השכר הקובע לפנסיה.

לפרטים נוספים להלן קישור לכתבה…

פיצוי משמעותי לעובד שחשף שחיתות במקום העבודה ופוטר

nork

 

 

 

פורסם בידיעות אחרונות – 4/11/15 / ליאור אל-חי

פיצויים בסכומים משמעותיים נפסקו לעובד בהתאם לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997

החוק קובע כי "לא יפגע מעסיק בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד אחר של אותו מעסיק, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור".

עוד קובע החוק: "לא יפגע ממונה מטעם המעסיק בענייני עבודה של עובד, ולא יגרום לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של אותו מעסיק, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור".

החוק מעניק לעובד שנפגע מספר סעדים לרבות האפשרות לבטל את הפיטורים וכן פיצויים בסכומים משמעותיים ביותר. לעניין זה מוסמך בית הדין: "לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין, וכן רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 500,000 שקלים חדשים, בשל חומרת ההפרה או נסיבות הנוגעות להפרה, לרבות התנהגות המפר או היותה הפרה חוזרת".

במקרה הנדון אשר טופל על ידי עו"ד יוסי חכם ממשרד עורכי הדין חכם את אור-זך, פוטר עובד לאחר שחשף התנהלות בעייתית במקום העבודה. העובד פוצה במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בפיצוי על הפרת חוק ההגנה על עובדים, בסכומים כוללים של למעלה מ-200,000 ש"ח.

ראוי לציין כי התנכלות לעובד על רקע חשיפת שחיתות במקום העבודה הינה גם עבירה פלילית חמורה: "פגע מעסיק בענייני עבודה של עובד או פיטר אותו, בניגוד להוראות סעיף 2(א), או פגע ממונה מטעם המעסיק בענייני עבודה של עובד או גרם לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, בניגוד להוראות סעיף 2(ב), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק הענושין, התשל"ז-1977.".

כמו כן ראו כתבות נוספות בעניין:

באתר מעריב – מאת יוני הללי – עובד שפוטר לאחר שחשף שחיתות במקום עבודתו יקבל 205 אלף שקלים פיצויים

באתר FUNDER – מאת עידו אסייג – נורקיט מקבוצתISS תשלם 205 אל"ש לעובד שפוטר לאחר שחשף שחיתות לכאורה

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2015

 

אטימות – תיק פרו בונו של משרדנו

תיק פרו בונו של משרדנו, המלווה על ידי עו"ד יגאל דנינו ממשרדנו, מלמד בכתב תביעה שהוגש על מסלול הייסורים שעוברת חולת טרשת נפוצה מחברת הביטוח ומהחברה לאיתור רכב.

ראו סיקור נרחב במעריב

IMG-20151023-WA0003 IMG-20151023-WA0004