רושמים סימן מסחר? זהירות עוקץ!

מאת עו"ד דוד שולחני

סימני מסחר הם צירופי סמלים (אותיות, ספרות, מילים, צלילים) שמסמנים את המוצר או השירות, ורישומם מעניק לבעליהם זכות שימוש ייחודית, ומונע הטעיות. הבקשות לרישום סימני מסחר מוגשות למחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים, וממתינות לבחינה במשך 12–16 חודשים.

לאחרונה נתגלו מספר מקרים בהם, בהן חברות שהגישו טפסים לשם רישום סימן מסחר בישראל  קיבלו דרישת תשלום לצורך רישום סימן מסחר ב"אירופה"  מגורם שנחזה למוסד רישום רשמי אירופי, שכביכול מקורו בסלובקיה.

באחד המקרים מכיוון שהחברה המדוברת ביקשה לרשום את סימן המסחר בישראל בלבד, הדבר העלה את חשדה. כשהתקשרו נציגיה למחלקת סימני המסחר במשרד המשפטים לבירור העניין, נאמר להם כי מדובר בתרמית.

הדרישה נשלחה זמן קצר לאחר שהבקשה לרישום סימן מסחר פורסמה באתר משרד המשפטים, כך שעולה חשש כי הגוף ששלח את דרישת התשלום המזויפת, מאתר כל פרסום של בקשה חדשה לרישום סימן מסחר, ומשגר מיד לכתובת החברה דרישת תשלום עבור רישום ב"אירופה". המכתב לא נשלח לעורכי הדין שהגישו את הבקשה לרישום בישראל, אף שכתובתם מצוינת במפורש כמען להודעות, אלא ישירות לחברה מגישת הבקשה.

בראש דרישת התשלום מתנוסס לוגו הדומה עד כדי להטעות לזה של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO). כמוכן, דרישת התשלום הכילה את מספר הסימן, כתובת החברה מגישת הבקשה, התאריך, וסימן המסחר, כפי שאלה מופיעים באתר רשות הפטנטים, והיא כללה בקשה לתשלום 1,400 יורו בהעברה בנקאית לבנק באירופה. בתחתית העמוד, ב"אותיות הקטנות", נרשם כי לרישום במאגר המידע שלהם אין קשר לגוף ממשלתי רשמי.

יצוין כי מדובר בהונאה בינלאומית. כבר ביוני 2011 פרסם WIPO, אזהרה למשרדי הפטנטים בעולם, לפיה מבקשים ובאי כוחם, שמגישים בקשות לפי אמנת ה–PCT ופרוטוקול מדריד, מקבלים דרישות לתשלום שמקורן אינן במשרדי WIPO. בדצמבר 2014 התקבלה אזהרה נוספת מפני הודעות מטעות לתשלומי אגרות. אזהרות אלה דווחו גם באתר רשות הפטנטים בישראל (וניתן לראות דוגמא בקישור הבא: קישור.    לכן, כדאי לשים לב לדרישות תשלום המגיעות שלא דרך עורכי דין שהגישו את בקשת הרישום, ולהתייעץ עם גורם  מוסמך ככל  שמגיעה דרישה כזו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2015