יפוי כוח מתמשך – מהותו ויתרונותיו

מאת: עוה"ד עמיקם אור-זך ועדן אריאל ארז

יפוי כוח רגיל הינו יפוי כוח אשר פוקע במקרים בהם נגרעה כשרותו של המייפה (לדוגמה עקב מצב בריאותי או נפשי). חידוש חקיקה מהעת האחרונה מאפשר פתרון באמצעות יפוי כוח מתמשך.

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות לעצמו מיופה כח אחד או יותר, שהוא סומך עליהם ואשר יוכלו לקבל החלטות עבורו במצבים בהם הוא לא יכול לעשות זאת בעצמו.

באילו מצבים?

ייפוי כח מתמשך נועד למצבים בהם אדם מעוניין לקבוע מראש מי יהיה מיופה כוחו באם לא יוכל להחליט בכוחות עצמו בענייניו האישיים או בענייני רכוש. כמו כן, ניתן לקבוע כי ייפוי הכח המתמשך יהיה תקף גם במצבים בהם איבד אדם את כשרותו המשפטית וזאת במקום למנות לו אפוטרופוס, למשל עקב מחלות זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית או שכלית וכו'.

מה התנאים?

ייפוי כח מתמשך ניתן לערוך לאדם מעל גיל 18 המבין את משמעותו של ייפוי הכח, מטרותיו ותוצאותיו.

מה ניתן לכלול בו?

במסגרת ייפוי הכח ניתן לקבוע מראש הנחיות מסוימות או ליתן שיקול דעת מלא למיופה כח.

בנוסף, בייפוי הכח יפורט באיזה עניינים מוסמך מיופה הכח לפעול בשמו, מתי יכנס לתוקף ומתי יפקע, למי מיופה הכח צריך להודיע על כל פעולה שעושה וכו'.

דוגמא

אדם אשר עתיד לעבור ניתוח מסובך רוצה לקבוע כי אשתו תקבל ייפוי כח מתמשך ותוכל להחליט בשמו לגבי הליכים רפואיים שעליו לבצע, למי להשכיר את הדירה בבעלות שניהם ומתי לשפצה, באם לא יוכל לעשות זאת בעצמו. בנוסף, מעוניין האדם כי אשתו תודיע לילדיהם על כל החלטה שלה לגבי הטיפולים הרפואיים.

כך בעצם, ייפוי הכח המתמשך נותן פתרון יעיל ונוח, ויכול אף להוות תחליף למצבים בהם נדרשת המשפחה לבצע הליכים ביורוקרטיים רבים, כמו מינוי אפוטרופוס, בתקופה שיכולה להיות לחוצה ממילא.

מי עורך את ייפוי הכח?

על ייפוי הכח המתמשך ניתן לחתום רק בפני עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת. באם מדובר בייפוי כח מתמשך בעניין רפואי בלבד – ניתן לחתום עליו גם בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.

מוצע מאוד לקבל ייעוץ משפטי קודם לעריכת ייפוי הכח המתמשך ולצורך התאמתו לצרכיו האישיים של הממנה.

עו"ד עמיקם אור-זך ממשרדנו עבר הכשרה של משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי, מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך ועומד לרשותכם בכל עת.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018