חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

משפט עסקי ומסחרי

בחכם את אור-זך, עורכי דין, אנו ערוכים כדי ללוות את עסקך על כל צרכיו המשפטיים, משלב הקמתו, דרך גיוסי הון ומימון, עריכת הסכמים, ייעוץ משפטי, תביעות והגנות.משרדנו מלווה חברות עסקיות רבות הן בייעוץ משפטי שוטף והן בליטיגציה מסחרית.

 • ניהול חוזים והתקשרויות - ניסוח חוזים מסחריים ובכלל זה עסקאות מכר - רכש, שכירויות, השקעות, הלוואות ומימון.
 • ניהול חוזים והתקשרויות - ניסוח חוזים מסחריים ובכלל זה עסקאות מכר - רכש, שכירויות, השקעות, הלוואות ומימון.
 • הסכמי השקעה, כניסת שותפים ומיזוגים - ייצוג יזמים ומשקיעים, הסכמי שותפות, הקצאות והנפקות.
 • פירוק חברות ופירוק שותפויות - טיפול בהגשת בקשות לפירוק חברה, פירוק חברות חדלות פרעון, הגשת תביעות נגד חברות בפירוק, פירוק חברות מרצון וביטול חיובי אגרות לרשם החברות.
 • ליווי בעלי מניות דירקטורים ונושאי משרה בחברה - טיפול בהרמת מסך, תביעות והגנות של נושאי משרה, ייעוץ משפטי וניהול סיכונים
 • כינוס נכסים - משרדנו מטפל בכינוסי נכסים הן בייצוג חברות ועסקים מול כונסי נכסים והן במימוש שיעבודים וגביית חובות על ידי עורכי דין ממשרדנו המתמנים ככונסי נכסים על ידי בתי המשפט או ההוצאה לפועל.
 • ייעוץ משפטי שוטף - אנו מלווים חברות ועסקים בייעוץ משפטי שוטף המכסה את מרבית הנושאים הנדרשים לניהולו התקין של העסק.
 • תביעות כספיות - הגשת תביעות כספיות ומסחריות בפני בתי משפט, מוסדות ובוררויות.
 • הוצאה לפועל - במשרדנו פועלת מחלקת הוצאה לפועל לשירות לקוחותינו המסחריים לשם גביית חובות באמצעות ההוצאה לפועל, ובכלל זה ביצוע פסקי דין, שיקים ושטרות, מימוש ערבויות ועוד.
 • ליטיגציה מסחרית - עורכי הדין ממשרדנו ילוו את עסקך הן במו"מ והן בהופעה בפני בתי משפט כמו גם הליכי גישור או בוררות.
 • תובענות ייצוגיות:
 • תובענה ייצוגית מאפשרת לאזרח בודד לתבוע בשם קבוצת תובעים פוטנציאליים, במקרים בהם ישנם אנשים רבים שניזוקו בידי גוף אחד, על פי רוב מסחרי או ציבורי, אולם הנזק שגורם אותו גוף לכל אדם אינו גדול דיו כדי להגיש תביעה אישית.
  תובענה ייצוגית נבדלת מכל תובענה אחרת, בכך שבשלב הראשון, התובע מגיש לבית המשפט "בקשה לאישור התובענה כייצוגית", ורק לאחר אישורה תהפוך היא לתובענה ייצוגית, והתובע יהפוך לתובע ייצוגי.
  על מנת שתביעה תאושר להתברר כתובענה ייצוגית, צריכה היא לעבור משוכה לפיה בית המשפט יכריע אם ראויה היא להיות תובענה ייצוגית. לשם כך על התובע לעמוד במספר תנאים, למשל-
  • קיומה של "עילת תביעה אישית" לתובע הספציפי.
  • קיומה של עילת תביעה "משותפת", לחברי קבוצת התובעים הייצוגיים.
  • כי התובע מתנהל בתום לב והבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הוגשה גם היא בתום לב.
  • כי באי-כוחו, מסוגלים לעמוד במעמסה של ניהול תובענה ייצוגית והינם בעלי ניסיון ויכולת מקצועית לנהל אותה.
  במקרים רבים, אישורה של תובענה ייצוגית, מביא לפשרה בין התובע הייצוגי לנתבע, בגדרה הנתבע משלם פיצויים, המגיעים לעיתים למיליוני שקלים, לשם סיום הדיון בתובענה הייצוגית.
  ככל שלא הושגה פשרה, וניתן פסק דין בתביעה הייצוגית, בית המשפט קובע בפסק הדין מנגנון למימושו, זאת על מנת שכל אלו הנמנים על קבוצת התובעים הייצוגיים יקבלו את המגיע להם לאור פסק הדין, אף שלא היו צד לתובענה ולא השתתפו בהליכים.
  פסק דין בתובענה ייצוגית מחייב את כל חברי קבוצת התובעים הייצוגיים, בין שהיו צד לתובענה ובין אם לאו, ויוצר כלפיהם מעשה בית דין. לאמור, כל מי שנמנה על קבוצה זו, לא יוכל להגיש תביעה נפרדת בגין אותה עילת תביעה.
  בית המשפט ייקבע פיצוי מיוחד לתובע הייצוגי שיזם את התובענה בשם הקבוצה. מטרת הפיצוי הינה לפצות על הזמן והמשאבים שהושקעו על ידו, וכן להוות תמריץ לתובעים ייצוגיים נוספים.
  כמו כן, ייפסק שכר טרחה לעורך הדין של התובע הייצוגי. שכר הטרחה שיפסק ייגזר, בין היתר, מסכום הפיצוי שנפסק לכלל חברי הקבוצה, תוך התחשבות בנסיבות ניהולה ובירורה של התובענה.
  משרדנו עוסק בניהול תובענות ייצוגיות, והינו בעל ניסיון בהגשת תובענות ייצוגיות, ובהתגוננות מפניהן כאחד.

  תביעה יצוגית – תובענה יצוגית – תביעות יצוגיות – תובענות יצוגיות

יצירת קשר

תחומי עיסוק המשרד:

לקריאה נוספת בנושא זה