חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גישור

מהו גישור:

הגישור הינו הליך ליישוב סכסוכים מחוץ לכתלי בית המשפט. במסגרת הליך הגישור מנסה אדם נייטרלי ובלתי תלוי (המגשר) להביא את הצדדים לכדי הסכם אשר יביא ליישוב הסכסוך בין הצדדים. בשונה מההליכים בפני בית המשפט ואף בשונה מהליכי בוררות אין למגשר כל סמכות להכריע בסכסוך. כל סמכותו של המגשר הינה לנהל את התהליך מתוך שאיפה לגשר בין הצדדים ולהביאם לכדי הסכמה לסילוק הסכסוך.

יתרונות הגישור:

להליך הגישור יתרונות רבים כאשר הבולט שבהם הינו שליטתם של הצדדים עצמם בתהליך כולו ובייחוד בתוצאה. הצדדים למעשה לוקחים את השליטה ואת יכולת ההכרעה לידיהם תחת למסור את הסמכות לשופט או לבורר.

יתרון עצום נוסף של יישוב סכסוך בדרך של גישור הינו האפשרות להגיע לפתרונות יצירתיים. בעוד ששופט או בורר אמורים להכריע בסכסוך ולעולם מוגבלים הם בדרך פיתרון הסכסוך. לא כך בהליך של גישור.

לאור העובדה שהצלחת הגישור באה לידי ביטוי בהסכם הרי שהצדדים רשאים לפתור את הסכסוך בכל דרך חוקית העולה על דעתם. מגשר מיומן יידע לזהות את האינטרסים של הצדדים ולהביאם לידי פיתרון מועיל אשר פעמים רבות אינו קשור לסכסוך הצר אשר הביא את הצדדים לגישור מלכתחילה.

חשוב להדגיש כי הליך הגישור אינו הליך לפשרה ולכן אין משתמשים יותר במונח פישור. במסגרת הליך הגישור יכולים הצדדים להגיע כדי הסכם אשר ממלא את ידיהם בכל אשר חפצו ללא כל אלמנט של פשרה. חוכמת הגישור הינה כאמור בזיהוי המחלוקות האמיתיות בין הצדדים ובבניית גשר והידברות בינהם אשר יביוא לפיתרון אשר ימקסם את התועלת לצדדים כולם.

סודיות הגישור:

בין יתרונותיו הנוספים של הגישור ניתן לציין את סודיות ההליך. הגישור מאפשר לצדדים לפעול ליישוב הסכסוך בינהם בדרך סודית ודיסקרטית תחת להביאו לבית המשפט או אז עקרון הפומביות מביאו לעיני ולידיעת כולי עלמא. יתרה מזאת ועל מנת לאפשר למגשר ולצדדים לנהל את הגישור בחופשיות כל הדברים אשר נאמרים במהלך הגישור וכל המסמכים אשר נערכים במסגרתו הינם חסויים ולא ניתן לעשות בהם שימוש כלשהו אף אם הגישור לא צלח והצדדים חוזרים לבית המשפט.

צדדים אינם חייבים להגיש תביעה על מנת לפתוח בהליך גישור אלא יש ביכולתם לפנות מיד עם פרוץ הסכסוך למגשר ולערוך גישור לשם יישוב הסכסוך. אכן, לא אחת מגיעים צדדים לגישור לאחר שהוגשו תביעות לבית המשפט. היה והליך הגישור מצליח והצדדים מגיעים כדי הסכם הרי שהסכם זה מוגש על ידם או ע"י המגשר לבית המשפט ומקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין. מערכת בתי המשפט מעודדת צדדים להשתתף בהליכי גישור בין היתר ע"י כך שסיום הסכסוך בהליך של גישור יכול להביא להחזרת אגרת בית המשפט ששולמה, במלואה.

גישור דיני עבודה

התמחות מיוחדת של המשרד הינה גישור בענייני עבודה. עורך דין יוסי חכם מגשר בדיני עבודה ובסכסוכי עבודה שונים.

בוררות

הליך הבוררות הינו שונה מהליך הגישור שכן בשונה ממגשר לבורר כן ניתנת סמכות ההכרעה בסכסוך. הבורר, בדומה לשופט, חייב להכריע בסכסוך אשר נמסר להכרעתו על ידי הצדדים ועושה זאת על דרך של מתן פסק בורר. גם הבוררות הינה דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט כאשר הצדדים מסכימים בינהם להעביר את ההכרעה בסכסוך להכרעת בורר. הסכם הבוררות יכול להיעשות בין הצדדים עם חתימת ההסכם בינהם ועוד קודם לתחילת הסכסוך, וכן יכול להיעשות לאחר פרוץ הסכסוך ואף לאחר שהחל דיון בבית המשפט. הסכם בוררות מחייב חייב להיעשות בכתב.
בין יתרונותיו של הליך הבוררות ניתן למנות את מהירות ההליך, העדר הכבילה לסדרי דין ופרוצדורה, וכן ניתן לציין את יעילות ההכרעה והחיסכון בהוצאות בעיקר כאשר נדרשת מומחיות. מקום שבו עולה במסגרת בוררות שאלה הטעונה מומחיות הרי במקום שכל צד יביא חוות דעת מומחה (דבר הגוזל זמן וכסף) ניתן להסתמך על מומחיותו של הבורר אשר יכריע בסכסוך לפי שיקול דעתו המקצועי ומומחיותו.

משרד עורכי הדין - חכם את אור-זך, ערוך ליישוב סכסוכים גם מחוץ לכותלי בית המשפט הן בהליכי גישור והן בהליכי בוררות.
עו“ד יוסי חכם הינו מגשר מוסמך ומאושר ע“י הנהלת בתי המשפט

במשרדנו קיים חדר ישיבות ודיונים נוח ומאובזר לנוחיות לקוחותינו.

יצירת קשר

תחומי עיסוק המשרד:

לקריאה נוספת בנושא זה