חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

  • סחיטה באיומים, כמשמעותה בחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
  • מעשים מגונים כמשמעותם בחוק העונשין;
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום;

החוק למניעת הטרדה מינית

החוק העיקרי המסדיר את הנושא של מניעת הטרדה מינית הוא החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998. בנוסף בכל הקשור להטרדות מיניות בעבודה או במוסדות להשכלה גבוהה הותקנו תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998.

הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית קובע הסדרים מיוחדים וכללים שונים במקרים של הטרדה מינית אשר מעורבים בהם יחסי מרות. יחסי מרות יכולים להתקיים בשורה של מקרים וכלל זה במקומות עבודה, במוסדות השכלה ובתי ספר, בצבא, בטיפולים רפואיים או פסיכולוגיים ועוד. במקרים בהם מתקיימים יחסי מרות או יחסי השפעה קיימים הסדרים מיוחדים וכללים שונים.

חובות מעסיק למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית בעבודה יכולה להביא להטלת אחריות לא רק על המטרידים אלא גם על המעסיקים והמנהלים. החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על מעסיקים שורת חובות ובכלל זה: לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולטפל בכל מקרה. כמו כן מעסיק חייב  לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;
בנוסף מעסיק נדרש לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות. החוק והתקנות מחייבים מעסיקים לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית, לערוך הדרכות, למנות אחראית למניעת הטרדה מינית ועוד.

ההשלכות של הטרדה מינית והתנכלות

ההשלכות של הטרדה מינית הן חמורות וחושפות את המטריד (ולעיתים גם את המעסיקים והמנהלים) הן להשלכות פליליות והן להשלכות אזרחיות נזיקיות. החוק קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות פליליות אשר בצידן עונשי מאסר חמורים וקנסות כספיים. כמו כן הטרדה מינית היא עוולה נזיקית אשר מאפשרת לנפגעים לתבוע פיצויים בשל הטרדה מינית. הטרדה מינית הינה גם עבירת משמעת חמורה אשר יכולה להביא לסנקציות משמעתיות במקום העבודה וכמובן גם לפיטורים.

פיצויים על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לנפגעים לתבוע פיצויים על כל הנזקים שנגרמו להם. תביעות נזיקין בעקבות הטרדות מיניות יכולות להסתיים בסכומים גבוהים של מאות ולעיתים מיליוני שקלים, הכל בהתאם לנזקים שנגרמו לקורבן. בנוסף החוק קובע הסדרים מיוחדים אשר מאפשרים לתבוע פיצויים אף ללא הוכחת נזק.

עורך דין להטרדה מינית

טיפול משפטי בנושא הטרדה מינית הינו רחב ומורכב. עורכי הדין של משרדנו ערוכים לטפל בשלל הנושאים הקשורים במניעת הטרדה מינית והטרדה מינית. משרדנו מטפל בייצוג נפגעי ונפגעות הטרדה מינית בהגשת תביעות ותלונות בגין הטרדה מינית. משרדנו מייצג אנשים שנתבעו בגין הטרדה מינית. בנוסף עורכי הדין ממשרדנו מייצגים מעסיקים, מנהלים וחברות בכל הקשור להסדרה ומניעה של הטרדה מינית בארגונים. עורך דין יוסי חכם אף מרצה בנושא מניעת הטרדה מינית בגופים וארגונים רבים.

 

יצירת קשר

תחומי עיסוק המשרד:

לקריאה נוספת בנושא זה