חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תובענות יצוגית

תובענה ייצוגית מאפשרת לאזרח בודד לתבוע בשם קבוצת תובעים פוטנציאליים, במקרים בהם ישנם אנשים רבים שניזוקו בידי גוף אחד, על פי רוב מסחרי או ציבורי, אולם הנזק שגורם אותו גוף לכל אדם אינו גדול דיו כדי להגיש תביעה אישית.

תובענה ייצוגית נבדלת מכל תובענה אחרת, בכך שבשלב הראשון, התובע מגיש לבית המשפט "בקשה לאישור התובענה כייצוגית", ורק לאחר אישורה תהפוך היא לתובענה ייצוגית, והתובע יהפוך לתובע ייצוגי.

על מנת שתביעה תאושר להתברר כתובענה ייצוגית, צריכה היא לעבור משוכה לפיה בית המשפט יכריע אם ראויה היא להיות תובענה ייצוגית. לשם כך על התובע לעמוד במספר תנאים, למשל-
• קיומה של "עילת תביעה אישית" לתובע הספציפי.
• קיומה של עילת תביעה "משותפת", לחברי קבוצת התובעים הייצוגיים.
• כי התובע מתנהל בתום לב והבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הוגשה גם היא בתום לב.
• כי באי-כוחו, מסוגלים לעמוד במעמסה של ניהול תובענה ייצוגית והינם בעלי ניסיון ויכולת מקצועית לנהל אותה.

במקרים רבים, אישורה של תובענה ייצוגית, מביא לפשרה בין התובע הייצוגי לנתבע, בגדרה הנתבע משלם פיצויים, המגיעים לעיתים למיליוני שקלים, לשם סיום הדיון בתובענה הייצוגית.
ככל שלא הושגה פשרה, וניתן פסק דין בתביעה הייצוגית, בית המשפט קובע בפסק הדין מנגנון למימושו, זאת על מנת שכל אלו הנמנים על קבוצת התובעים הייצוגיים יקבלו את המגיע להם לאור פסק הדין, אף שלא היו צד לתובענה ולא השתתפו בהליכים.
פסק דין בתובענה ייצוגית מחייב את כל חברי קבוצת התובעים הייצוגיים, בין שהיו צד לתובענה ובין אם לאו, ויוצר כלפיהם מעשה בית דין. לאמור, כל מי שנמנה על קבוצה זו, לא יוכל להגיש תביעה נפרדת בגין אותה עילת תביעה.

בית המשפט ייקבע פיצוי מיוחד לתובע הייצוגי שיזם את התובענה בשם הקבוצה. מטרת הפיצוי הינה לפצות על הזמן והמשאבים שהושקעו על ידו, וכן להוות תמריץ לתובעים ייצוגיים נוספים.
כמו כן, ייפסק שכר טרחה לעורך הדין של התובע הייצוגי. שכר הטרחה שיפסק ייגזר, בין היתר, מסכום הפיצוי שנפסק לכלל חברי הקבוצה, תוך התחשבות בנסיבות ניהולה ובירורה של התובענה.
משרדנו עוסק בניהול תובענות ייצוגיות, והינו בעל ניסיון בהגשת תובענות ייצוגיות, ובהתגוננות מפניהן כאחד.

תביעה יצוגית - תובענה יצוגית - תביעות יצוגיות - תובענות יצוגיות

יצירת קשר

תחומי עיסוק המשרד:

לקריאה נוספת בנושא זה