חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תגית: אחריות פלילית

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב - 2011 – פרשנותו וישומו

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה עורך מהפכה באכיפה הפלילית ובהטלת אחריות על עבירות בדיני עבודה. החוק מאפשר הטלת עיצומים כספיים בגין הפרות של חוקי העבודה, ומטיל אחריות אישית, אזרחית ופלילית על המנכ"ל. חידושי החוק הינם בנוסף גם הטלת אחריות על מזמין השירות, דהיינו מאפשר לעובד קבלן לתבוע לא רק את מעסיקו אל גם את מזמין השירות הגם שזה אינו המעביד, וכל זאת בהתקיים נסיבות מסוימות. החוק נלחם בעושק העובדים גם בהטלת סנקציות על המזמינים בקובעו כי חוזה הפסד הינו עבירה פלילית ובמתן האפשרות לנקיטת סנקציות אזרחיות ופליליות נגד מזמיני השירות בנוסף למעסיקים.

המשך קריאה »