חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חישוב שעות נוספות בהתאם לחזקה שבחוק

עורך דין יוסי חכם
עורך דין יוסי חכם

מאת: עו"ד יוסי חכם

בפסק דין חדש, אשר ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה בתאריך 18/2/20, קבע לראשונה בית הדין הארצי הלכה מסודרת בדבר האופן בו יחושב תשלום שעות נוספות במקרה בו אין דוחות נוכחות או ראיות אחרות.

פעמים רבות נדרש בית הדין לחשב את התמורה אשר מגיעה לעובד בגין שעות נוספות כאשר תוספת זו לא שולמה לעובד כדין או כאשר עובד קיבל שכר כולל (גלובלי) בניגוד לדין, כאשר לא שולמה תוספת שעות נוספות גלובלית כנדרש ועוד.

נטל הוכחה בתביעת שעות נוספות

שעות נוספות
שעות נוספות

כידוע, בהתאם לסעיף 26ב לחוק הגנת השכר עובר נטל ההוכחה בדבר שעות העבודה של העובד למעסיק מקום בו לא נערך רישום נוכחות כדין.

לשון הסעיף: "בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו".

המשמעות היא שבמקום שהעובד יצטרך להוכיח את שעות העבודה המעסיק יצטרך לעשות כן.

יחד עם זאת החזקה והיפוך הנטל אינם בלתי מוגבלים וסעיף ב לחוק קובע: "על אף האמור בסעיף קטן (א), היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות".

על אופן יישום החזקה ראו במאמר קודם: "עוד על נטל ההוכחה בתביעת שעות נוספות".

אופן חישוב השעות הנוספות:

שאלה חשובה אשר זכתה בפסק הדין למענה היא כיצד יחושבו השעות הנוספות לפי החזקה. בהינתן שהעובד זכאי ע"פ החזקה לתמורה עבור 60 שעות נוספות כיצד יחושבו השעות: האם לפי 125% או לפי 150% ובאיזה יחס.

בית הדין הארצי קבע קווים מנחים כיצד יערך החישוב וכיצד יחולק בין השעות השונות. נקודת המוצא היא כי השעות הנוספות התפרשו באופן שווה, וכלשון בית הדין: "בהעדר מידע בנסיבותיו הקונקרטיות של מקרה – ההנחה היא שהשעות הנוספות מכוח החזקה התפרשו באופן שווה על פני החודש".

לעניין זה הבחין בית הדין לעבודה בין עובדים בשבוע עבודה של 5 ימים לעובדים בשבוע עבודה של 6 ימים.

חישוב שעות נוספות לפי החזקה בשבוע עבודה של 5 ימים:

עובד ששבוע עבודתו הוא בן חמישה ימי עבודה, יתפרשו השעות הנוספות מכוח החזקה על פני 22 ימי עבודה חודשיים, דהיינו, 44 שעות נוספות בתעריף של 125% והיתרה – 16 שעות נוספות בתעריף של 150%.

חישוב שעות נוספות לפי החזקה בשבוע עבודה של 6 ימים

עובד ששבוע עבודתו הוא בן שישה ימי עבודה, יתפרשו השעות הנוספות מכוח החזקה על פני 25 ימי עבודה חודשיים, דהיינו, 50 שעות נוספות בתעריף של 125% והיתרה – 10 שעות נוספות בתעריף של 150%.

כאשר חסר מידע לגבי ימי העבודה או שעות העבודה

מה הדין כאשר אין מידע לגבי שבוע העבודה או במקרה בו העובד עבד היקף שעות וימים משתנה. גם סוגיה זו זכתה למענה בפסק הדין ונקבע: "בהעדר מידע בנסיבותיו הקונקרטיות של מקרה לגבי מספר ימי העבודה בחודש או מספר שעות העבודה בכל שבוע או ראייה לחלוקה אחרת, את התחשיב יש לערוך לפי ההנחה שהעובד הועסק חמישה ימים בשבוע וכי חלוקת השעות הנוספות בין ימי העבודה השונים הינה באותו היקף. משמע, בכל אחד מ- 22 ימי העבודה בחודש הועסק שעתיים נוספות בערך של 125% (סך הכל 44 שעות נוספות בערך 125%), ואת יתרת 16 השעות עבד בערך של 150%".

חישוב לפי החזקה בימים בודדים

מה הדין במקרה בו עובד עובד ימים בודדים. במקרה כזה פרישה על פני כל החודש אינה אפשרית. גם סוגיה זו זכתה למענה בפסק הדין ונקבע: "כאשר הוכח כי העובד הועסק ימים בודדים בחודש הרי שבהעדר מידע בנסיבותיו הקונקרטיות של מקרה, ההנחה היא שהוא עבד 12 שעות ביום ולא יותר מהגמול המירבי בעד שבוע או חודש ".

דהיינו אם עובד עבד מספר ימים בודד בחודש נקודת המוצא שעבד 12 שעות ואז הוא זכאי לתשלום שעות נוספות בהתאם.

סתירת חזקת הפרישה

חשוב להבהיר: שיטת החישוב לעיל היא בהיעדר ראיות אחרות. כך אם ישכנע העובד שהפרישה לא היתה שוויונית וכי הוא עבד ימים ארוכים אזי בהחלט ניתן יהיה לחשבת את התמורה ביחס שונה בין שעות של 125% ל-150%.

סיכום

פסיקה זו חוזרת ומדגישה את החשיבות ברישום ומעקב אחר שעות עבודה ומנוחה של עובדים. בהיעדר רישום נקבעו כללים ברורים לאופן יישום החזקה וכיצד יש לחשב את תמורת השעות הנוספות.

ראו: עע (ארצי) 63110-06-19 יוסי דהן - אביחי סיסו, 18/2/2020

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

2 תגובות

  1. האים לאחר 8 שנים ברצף 12 שעות ביום במוסך לא קיבלתי שקל אני יכול לתבוע היום בזמן שעבדתי פשוט היתבישתי וגם פחדתי מפיטורים לכן רק היום אני מתלונן אני נמצא באובדן כושר עבודה ע"י רופא תעסוקתי לצמיתות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *