חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

על הסתרת פרטים, אי גילוי ושקרים בקורות חיים ובריאיון עבודה

לא אחת נדרשים אנו לשאלה מה דינו של עובד אשר מסר נתונים כוזבים בריאיון העבודה. מה ההשלכה של עובד אשר הסתיר פרטים בתחקיר כזה או אחר. מה ההשלכות לגבי עובדת אשר הסתירה את דבר היריונה וכד'.

בסקירת פסקי הדין שלהלן נראה מקרים בהם עובד אשר שיקר לגבי ניסיונו המקצועי חויב לשלם פיצויים בגין נזקים שגרם, עובד שהסתיר עבר פלילי פוטר תוך שלילת פיצויי פיטורים, עובד אשר שיקר לגבי גילו סורב בבית הדין לביטול פיטוריו, ונראה מה דינה של מי שהסתירה את דבר הריונה בעת הראיון.

שיקר לגבי ניסיון, גרם נזקים וחויב לשלב פיצוי למעסיק

מעסיק חיפש עובד כטכנאי התקנות. עובד אשר לו ניסיון בשירות הגיש מועמדות למשרה. במהלך ראיון העבודה שנערך לו עם המנכ"ל  הציג העובד את עצמו כבעל ניסיון כטכנאי שירות והתקנות. עוד התברר כי העובד ציין בקורות החיים כי עבד כטכנאי תכנות ושירות.

על סמך המצגים התקבל העובד לעבודה כטכנאי התקנות.

בדיעבד התברר כי לעובד לא היה ניסיון בהתקנות. חוסר ניסיונו גרם לעבודה לקויה ולנזקים למעסיק.

תיאר זאת בית הדין לעבודה:

"אשר על כן, אנו קובעים, כי הנתבע הטעה באופן מכוון את התובעת והציג בפניה מצג שווא, כמי שיש לו ניסיון מקצועי כטכנאי התקנות המערכות אבטחה וגילוי אש, ולא רק כטכנאי שרות, אף שלא כך הוא, כפי שזה בא לידי ביטוי בביצוע עבודה רשלנית של הנתבע ב...

בכך למעשה, נהג הנתבע בחוסר תום לב וגרם נזקים כלכליים לתובעת, אשר נאלצה לשלוח ... צוותי טכנאים אשר עבדו מס' ימים לצורך תיקון התקלות הרבות שהתגלו בעבודות ההתקנה שביצע הנתבע.

אין ספק כי, לו היה הנתבע מיידע את מנכ"ל התובעת במהלך ראיון העבודה שנערך לו, כי ניסיונו המקצועי הינו כטכנאי שרות בלבד, לא היה מתקבל לעבודה כטכנאי התקנות בכיר, ובוודאי, שלא היה נשלח לבצע עבודות התקנה של מערכות אבטחה וגילוי אש ללא הכשרה מקצועית מתאימה וללא ליווי של איש מקצוע בעל ניסיון"

החברה הניזוקה תבעה את העובד על הנזקים שגרם ברשלנותו ובחוסר מקצועיותו. בית הדין לעבודה בחיפה קיבל את התביעה וחייב את העובד לשלם פיצויים בסך של כ-40,000 ₪ וקבע:

"לאור כל האמור לעיל, אנו קובעים כי הנתבע נהג בחוסר תום לב מוחלט, תוך הטעיית התובעת והצגת מצג שווא, באשר לידע והניסיון המקצועי שלו כטכנאי התקנות של מערכות אבטחה וגילוי אש, כאשר בפועל, הנתבע היה בעל ידע וניסיון מקצועי כטכנאי שירות בלבד.  בכך, גרם הנתבע לתובעת נזקים כלכליים, שנבעו מעלויות צוותי טכנאים שנאלצה התובעת לשלוח לצורך תיקון התקלות הרבות שהתגלו בעבודות התקנה שביצע הנתבע, וכן מעלויות ציוד שנאלצה התובעת לרכוש על חשבונה..."

ובהמשך ציין בית הדין:

"בנסיבות המקרה דנן, אין ספק כי הנתבע הפר את חובותיו כלפי התובעת, ובין היתר, את חובת תום הלב, חובת הנאמנות וחובת ההגינות, עת הציג עצמו כמי שיש לו את המיומנות, הידע והניסיון המקצועי כטכנאי התקנות של מערכות אבטחה וגילוי אש, וביצע עבודות תוך ידיעה מוחלטת שאין לו את המיומנות והידע הנדרשים לביצוען. בכך גרם  הנתבע לתובעת נזקים כלכליים משמעותיים."

רוצה לומר: הצגת בריאיון כישורים שאין לך – התרשלת וגרמת לנזקים – תשלם את המחיר!

ראו: סע (חי') 34978-11-10 – ניתן ביום 16/1/13

עובד הסתיר עבר פלילי ופוטר תוך שלילת פיצויי פיטורים

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה שלל בית הדין פיצויים מעובד אשר הסתיר את עברו הפלילי. מדובר בעובד אשר התקבל לעבוד בקונסוליה האמריקאית והסתיר במהלך התחקיר הביטחוני שנערך לו את עברו הפלילי. בית הדין האזורי לעבודה בירושליים הצדיק את פיטוריו אשר נעשו תוך שלילה מלאה של פיצויי פיטורים וקבע:

"לדעתנו, מסירת ידיעה כוזבת במהלך תחקיר ביטחוני מהווה הפרה חמורה של חובת אמון של עובד כלפי מעביד והיא מהווה "עבירה פלילית חמורה" במובן סעיף 53(י) של תקנון העבודה בתעשייה (אשר מהווה הסכם קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים לעניין סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים). ה"עבירה הפלילית החמורה" היא עבירה של קבלת דבר במרמה או עבירה, שודאי קיימת בחקיקה הפדרלית האמריקאית, המקבילה להוראת סעיף 45 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, המגדירה עבירה של השגת משרה בשירות המדינה "במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין".

לדעתנו, חומרת התנהגותו של התובע אשר כאמור לעיל, המתבטאת הן במסירת ידיעה כוזבת במהלך תחקיר ביטחוני לצורך קבלה לעבודה והן בהסתרת מהות החשדות אודותם נחקר בעקבות מעצר התובע ביום 21.8.06, מבססת את שלילת פיצויי הפיטורים וההודעה המוקדמת בהתאם לסעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים וסעיף 10(2) לחוק הודעה מוקדמת."

תעא (י-ם) 1145-07 עזאם חסן קיק נ' THE UNITED STATES OF AMERICA

שיקר לגבי גילו ופוטר!

מה דינו של עובד אשר שיקר בדבר גילו בעת קבלתו לעבודה והציג עצמו כצעיר בעשור? העובד טען כי לאחר שנפלט משוק העבודה התקשה למצוא עבודה בשל גילו המתקדם ולכן החליט להצעיר את עצמו ב-10 שנים על דרך שינוי תאריך הלידה בקורות החיים.

לאחר ארבע שנות עבודה התגלה למעסיקה כי העובד שיקר בדבר גילו. משגילתה את השקר, פיטרה המעסיקה את העובד בנימוק של משבר אמון חריף. לגישתה לא גילו של העובד היה השיקול לפיטוריו אלא משבר האמון כתוצאה מהשקרים. העובד פנה לבית הדין לעבודה בבקשה לביטול פיטוריו בנימוק שאלו נעשו בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ומן הטעם שהם מהווים, לדבריו, הפליה על רקע גיל.

בית הדין לעבודה דחה את בקשת העובד. בית הדין האמין לעובד כי נתקל בקשיים בניסיונותיו להתקבל לעבודות שונות אך קבע כי העובד לא הוכיח הפליה על רקע גיל אצל המעסיק הספציפי.

העובד ניסה לטעון כי בהיות גיל המועמד נתון לא רלוונטי להעסקה אין בפרט הכוזב שמסר בגינו להביא לפיטוריו. בית הדין דחה את הטענה ואמר:

"זה המקום להבהיר – אין דינו של אי גילוי נתון לא רלוונטי כדין מסירת פרט כוזב לגבי נתון כזה. עובד אשר נמנע מלציין בקורות חייו נתון שאינו רלוונטי למשרה אליו הוא מבקש להתקבל, אינו מפר את חובת הגילוי המוטלת עליו, ובמקרה כזה לא תקום הצדקה לביטול חוזה העבודה עמו [עב' 1052/08 עמית גרוס נ' סולתם מערכות בע"מ (לא פורסם), ניתן ביום 24.3.10]. לעומת זאת, ציון נתון כוזב בקורות חיים, חרף העובדה כי מדובר בנתון לא רלוונטי והעובד כלל לא נתבקש לציינו, עולה כדי הטעייה המצדיקה את ביטול חוזה העבודה בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973."

בית הדין קבע זאת הגם שהיה מודע למצוקת העובד:

"מצאנו לנכון לחזור ולהדגיש, כי אנו מודעים למצוקת המבקש, ומוכנים להניח כי אלמלא נקלע למצוקה אמיתית נוכח הקושי להשתלב בשוק העבודה, לא היה נוקט בדרך בה נקט. יחד עם זאת, לא ניתן להכשיר מעשה שכזה, אשר נעשה בכוונה ובמודע, ולהתערב בהחלטת המשיבה להפסקת העבודה. כל זאת, כאשר לא הוכח בשלב זה, כי פיטורי המבקש נגועים בהפליה אסורה".

ראו: עא (ת"א) 4592-10‏ ‏ קורן שרגא נ' המכללה לחינוך גופני וספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

הסתרת הריון

ומה לגבי עובדת אשר הסתירה את דבר הריונה מהמעסיק בעת קבלתה לעבודה? בנושא זה היו פסקי דין סותרים בבתי הדין האזוריים לעבודה עד אשר הוכרע הנושא בבית הדין הארצי בפרשת שרונה ארביב.

בית הדין דן בין היתר בשאלה האם באי דיווח על ההיריון יש משום חוסר יושר של העובדת המצדיק פיטוריה מן העבודה?

בין הדין דן בשאלה כיצד לאזן בין האינטרס של המעסיק לאינטרס של העובדת והשיב:

"הנה כי כןוראויה מסקנתנו זו להדגשה מיוחדתהאיזון הנכון בין חובת הגילוי המוגברת מחד לבין זכותו של המועמד לעבודה מאידך נמצא ברלוונטיות של המידע שבגילויו מדובר. עד כמה אם בכלל הוא רלוונטי לעבודה או למשרה שבה מדובר".

לאחר שקבע את הכלל בחן בית הדין את הסוגיה למקרה הקונקרטי וקבע: "בנסיבות המקרה דנן, להריונה של העובדת אין רלוונטיות בכל הקשור למשרה שבה דובר עימה בראיון העבודה, ואליה התקבלה. יוצא אפוא כי בייחוס רלוונטיות לעובדת הריונה של העובדת לעניין קבלתה לעבודה, טמונה הפליה פסולה."

בסופו של יום נקבע:

"מן המקובץ עולה כי צדק בית הדין האזורי במסקנתו כי לא הייתה חובה על העובדת להודיע למעסיקה אודות הריונה. נוכח דרישות התפקיד ומהות העבודה, דבר ההיריון לא היה בבחינת פרט מהותי ורלוונטי לעניין קבלתה לעבודה. משכך, באי גילוי דבר קיומו אין משום חוסר יושר מצידה של העובדת, או הפרת חובת תום הלב המוגברת החלה ביחסים שבין עובד למעסיקו. בפיטורי העובדת מן העבודה בהיותה בהיריון, ונוכח אי גילוי דבר ההיריון בשלב הקבלה לעבודה, נמצאה החברה מפלה את העובדת מחמת היריון".

ראוי לציין כי קריאה זהירה של פסק הדין מלמדת כי למרות זאת יכולים להיות מקרים בהם אי גילוי ההיריון הינו עובדה רלבנטית ובאי גילויה יהיה משום חוסר יושר. כך לדעתי זו צריכה להיות התשובה במקרה בו העובדת מתקבלת לעבודה המצריכה קורס הכשרה כאשר הלידה תמנע מהעובדת את השלמת הקורס וכד'.

עע (ארצי) 363/07 שרונה ארביב נ' פואמיקס בע"מ

סיכום

מהאמור לעיל ניתן ללמוד כי על העובד לפעול בתום לב, לא ליתן נתונים כוזבים ולא להסתיר נתונים רלבנטיים. עוד ראינו כי מקום בו הנתונים אינם רלבנטיים או כאלו העומדים בניגוד לחובת השוויון יש לנקוט משנה זהירות והתייחסות שונה.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2013