חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הרפורמה במיסוי מקרקעין

מאת: עו"ד עמיקם אור-זך ועו"ד גלית בן עזרי

במסגרת שינויי סדרי העדיפות הלאומיים בהחלטת שר האוצר, נכנסו לתוקפן ביום 5.8.13 הוראות חדשות אשר יצרו מהפכה במיסוי המקרקעין בישראל. אומנם רובן של הגזירות ייכנסו לתוקפן רק ביום 1.1.14, אך הדבר מחייב היערכות מתאימה בחלון הזמן שנותר.

נוסח החוק המתוקן הינו מורכב ומסורבל ביותר ולפיכך יש לבצע בדיקה מקצועית, מעמיקה ופרטנית בטרם כל התקשרות בעסקה מחייבת.

אין מדובר עוד בהוראות פטור פשוטות וברורות אשר קל ליישמן כמעט בכל מקרה. כך, עד לאחרונה ידע כל בר דעת כי אם לא מכר דירה ב-4 השנים האחרונות, סביר להניח שיהא זכאי לפטור ממס שבח במכירת דירתו. לא כך היא המציאות לאחר התיקון. התיקון לחוק יצר מצב שבו כל עסקת מקרקעין חייבת להיבחן בזהירות ובדקדקנות והדבר מחייב ליווי של עו"ד המומחה במיסוי מקרקעין, אשר יוכל לערוך תכנון מס אופטימאלי, המתחשב בכל נתוני הנישום ובכלל זאת גם  במכירות עתידיות, תוך בחירת מסלול הפטור המתאים לכל מקרה שכן עשויות להיות לכך השלכות כספיות משמעותיות ביותר.

להלן סקירה קצרה של עיקרי התיקון.

מס שבח:

א.      ביטול הפטור במכירה אחת לארבע שנים: למי שיש יותר מדירת מגורים אחת, יבוטל הפטור ממס שבח, אשר איפשר מכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים בפטור ממס.

תחת זאת, על השבח שנוצר, יוטל מס בגובה 25% וזאת החל מיום 1.1.2014. המס יוטל באופן לינארי, כלומר ישולם מס יחסי בגין התקופה בה החזיק המוכר את הדירה לאחר 1.1.14.

ב.      החל מ-1.1.14 הפטור המלא ממס שבח יינתן אך ורק בגין מכירת דירה יחידה, ובתנאי שהמוכר היה בעליה של הדירה לפחות 18 חודשים מהיום שהיתה לדירת מגורים וחלפו 18 חודשים מיום המכירה של דירה יחידה קודמת.

ג.        הוארכו (ושונו) תקופות ההחזקה הנדרשות למי שקיבל דירה במתנה מהוריו (או קיבל במתנה את רוב הכסף לרכישתה).
מי שמבקש למכור דירה שקיבל במתנה, יינתן פטור רק לאחר שהחזיק בדירה לפחות 4 שנים.
במידה והדירה שימשה למגוריו של המוכר דרך קבע, יינתן הפטור כבר לאחר 3 שנים.

ד.      בוטל הפטור ממס בהעברה במתנה של דירה בין ידועים בציבור וכן צומצם הפטור ממס שבח בהעברת דירה במתנה בין אחים.

ה.      ישנם שינויים נוספים בחוק הן לעניין חזקת דירת מגורים יחידה והן לעניין הפטור החד פעמי למכירת 2 דירות לשם רכישת דירה גדולה יותר תחתן, אך תקצר היריעה מלהרחיב במאמר זה.

מס רכישה:

א.           נקבעו מדרגות מס גבוהות לדירות יוקרה (שעלותם מעל 4.5 מליון ₪)
כמו כן תנאי למתן פטור או הנחה במס רכישה לדירה יחידה הינו כי הרוכש יהיה תושב ישראל (דהיינו מרכז חייו בישראל ולא בחו"ל.

ב.           הוגדל שיעור מס הרכישה לנכסים מסחריים וקרקעות מ- 5% ל- 6%.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2013